Ikääntynyt nainen maalaa

Päivitetty: 8.5.2024

Vanhusneuvosto on kaupungin ikäihmisten, heidän omaistensa ja vanhus- ja veteraanijärjestöjen sekä SoTeKon yhteistyöelin.

Neuvostoon kuuluu 7 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet edustavat ikääntyneitä henkilöitä, heidän omaisiaan ja järjestötahoja.

Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston jäsenet valtuustokaudeksi. Kaupunginjohtaja nimeää neuvostoon neljä kaupungin edustajaa. Kokousten käytännön järjestelyt ja muistion pitäminen hoidetaan Hyvinvointi-toimialalla.

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenet saavat työstään jaostojen palkkion suuruisen palkkion.

Vanhusneuvosto:

 • edistää viranomaisten, vanhusten ja järjestöjen yhteistoimintaa
 • mahdollistaa ikäihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon
 • tukea ja rohkaista ikääntyviä oman elämänsä hallintaan
 • edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali-/terveyspalvelujen saatavuudessa sekä kulttuuri-, liikunta- ym. harrastuksissa
 • seurata kaupungin päätöksentekoa ikääntyviä koskevissa kysymyksissä
 • vaikuttaa ja tehdä aloitteita palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehittämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi
 • vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun tekemällä aloitteita ikäihmisille sopiviksi liikennejärjestelyiksi ja tilaratkaisuiksi.

Vanhusneuvoston kokoonpano
toimikaudella 2021 – 2025

 • Pekka Kantanen, puheenjohtaja (Eläkeliiton Heinolan yhdistys ry), varajäsen: Marja-Leena Koskimaa
 • Martti Rauhala, varapuheenjohtaja (Heinolan seudun Senioriopettajat ry), varajäsen: Hannu Knuutila
 • Hannu Jokinen (Heinolan Eläkeläiset ry), varajäsen: Olavi Martikainen
 • Riitta Lehtinen (Heinolan Eläkkeensaajat ry), varajäsen: Asta Juvonen
 • Helga Nurminen-Ekholm (Heinolan seudun omaishoitajat ry), varajäsen: Liisa Aalto
 • Seppo Sormunen (Heinolan Rintamaveteraanit ry), varajäsen: Heikki Vekkeli
 • Markku Sorsa (Heinolan Sosiaali- ja terveyskontakti, SoTeKo), varajäsen: Virpi Saarenpää
 • Anja Väli-Torala (Heinolan seniorit ry), varajäsen Marja-Liisa Tolppala
 • hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen (Jyränkölän Setlementti ry)
 • johtava diakoniatyöntekijä Tarja Soppi (Heinolan seurakunta)

Kaupunginhallituksen edustaja

 • Venla Väli-Torala, varajäsen Jarmo Ruuth

Kaupungin edustajat

 • viestinnän asiantuntija Laura Montonen (Yhteiset palvelut ja Elinvoimatoimiala), varajäsen: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen
 • rakennuspäällikkö Ari Matteinen (Tekniikka-/ Lupa ja valvontatoimiala) varajäsen: vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen
 • museonjohtaja Riitta Koskinen (Hyvinvointitoimiala), varajäsen: palvelualuejohtaja Anne Andersson
Etusivu