Ikääntynyt nainen maalaa

Vanhusneuvosto on kaupungin ikäihmisten, heidän omaistensa ja vanhus- ja veteraanijärjestöjen sekä SoTeKon yhteistyöelin.

Neuvostoon kuuluu 7 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet edustavat ikääntyneitä henkilöitä, heidän omaisiaan ja järjestötahoja.

Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston jäsenet kaksivuotiskaudelle. Kaupunginjohtaja nimeää neuvostoon neljä kaupungin edustajaa. Kokousten käytännön järjestelyt ja muistion pitäminen hoidetaan Hyvinvointi-toimialalla.

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenet saavat työstään jaostojen palkkion suuruisen palkkion.

Vanhusneuvosto:

 • edistää viranomaisten, vanhusten ja järjestöjen yhteistoimintaa
 • mahdollistaa ikäihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon
 • tukea ja rohkaista ikääntyviä oman elämänsä hallintaan
 • edistää ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali-/terveyspalvelujen saatavuudessa sekä kulttuuri-, liikunta- ym. harrastuksissa
 • seurata kaupungin päätöksentekoa ikääntyviä koskevissa kysymyksissä
 • vaikuttaa ja tehdä aloitteita palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehittämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi
 • vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun tekemällä aloitteita ikäihmisille sopiviksi liikennejärjestelyiksi ja tilaratkaisuiksi.

Vanhusneuvoston kokoonpano
toimikaudella 2021 – 2025

 • Hannu Jokinen (Heinolan Eläkeläiset ry), varajäsen: Olavi Martikainen
 • Sari Juutilainen (Heinolan seurakunta)
 • Pekka Kantanen (Eläkeliiton Heinolan yhdistys ry), varajäsen: Marja-Leena Koskimaa
 • Riitta Lehtinen (Heinolan Eläkkeensaajat ry), varajäsen: Asta Juvonen
 • Helga Nurminen-Ekholm (Heinolan seudun omaishoitajat ry), varajäsen: Liisa Aalto
 • Martti Rauhala (Heinolan seudun Senioriopettajat ry), varajäsen: Hannu Knuutila
 • Seppo Sormunen (Heinolan Rintamaveteraanit ry), varajäsen: Heikki Vekkeli
 • Markku Sorsa (Heinolan Sosiaali- ja terveyskontakti, SoTeKo), varajäsen: Virpi Saarenpää
 • Sirkku Taskinen (Jyränkölän Setlementti)
 • Anja Väli-Torala (Heinolan seniorit ry), varajäsen: Marja-Liisa Tolppala

Kaupunginhallituksen edustaja

 • Marko Heino, varajäsen: Venla Väli-Torala

Kaupungin edustajat

 • Viestinnän asiantuntija Riikka Savela (Yhteiset palvelut ja Elinvoimatoimiala), varajäsen: Saija Jäppinen
 • Rakennuspäällikkö Ari Matteinen (Tekniikka-/ Lupa ja valvontatoimiala) varajäsen: Kai Virtanen
 • Museonjohtaja Terhi Pietiläinen (Hyvinvointitoimiala), varajäsen: Anne Hottola
 • Palvelupäällikkö Kirsi Virtanen (Sosiaali- ja terveystoimiala) varajäsen: Merja Degerlund
Etusivu