Päivitetty: 25.1.2022

Tämä tietosuojaseloste koskee Heinolan kaupungin julkisia verkkosivuja: www.heinola.fi, www.visitheinola.fi, www.businessheinola.fi, www.spottiheinola.fi.

Verkkosivujen käytön seurantaa tilastoidaan Google Analytics – ja SiteImprove-palveluiden avulla vain sivuston kehittämisen ja ylläpidon tarpeisiin.

Heinolan kaupungin julkisten sivustojen käytön seuranta ja käytön tilastollinen analysointi toteutetaan Google Analytics – ja SiteImprove-palveluiden avulla.

Sivuston käyttötieto kootaan automaattisesti käyttäen evästeitä, jotka ovat käyttäjän työasemalle talletettavia tekstitiedostoja. Verkkosivun osoite ja kävijän IP-osoite lähetetään käyttötietoina Google-palvelimelle, josta ylläpitäjä saa palveluna erilaisia käyttötilastoja.

Google Analytics – ja SiteImprove-palveluihin kerätystä käyttötiedosta Heinolan kaupunki tilaa sivustojen käyttötilastoja, joissa yksittäistä käyttäjää ei tunnisteta. Käyttötilastoja hyödynnetään sivuston sisällöllisen kehittämisen ja sivuston ylläpidon tarpeisiin. Käyttötietoja tai tilastoja ei luovuteta myöskään suoramarkkinointiin tai muutoin ulkopuolisille.

Tietoa Google Analytics -palvelusta:

Tietoa SiteImprove-palvelusta:

Estämällä selaimessa evästeiden käytön, käyttäjä voi estää seurannan

Käyttäjä voi myös estää Heinolan kaupungin julkisilla sivustoilla käyntiensä seurannan estämällä selaimessaan evästeiden käytön Heinolan kaupungin sivustoille www.heinola.fi, www.businessheinola.fi, www.visitheinola.fi, www.spottiheinola.fi.

Tietosuojaselosteen tuottaa:

Heinolan kaupunki
Yhteiset palvelut

Etusivu