Päivitetty: 19.4.2024

Ikäihmisten hyvinvointiohjaaja

Ikäihmisten hyvinvointiohjaajan työtä on ikääntyneiden kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja tuottaminen, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työtä ohjaa kaupungin ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma. Tavoitteena on lisätä kokemusta hyvästä sujuvasta arjesta, jossa ikääntynyt löytää hyvinvointiaan lisääviä palveluita ja tapahtumia.

Hyvinvointiohjaajan tavoitat parhaiten puhelimella tai sähköpostilla. Parillisen viikon tiistaisin hyvinvointiohjaaja on myös tavattavissa kirjastossa. Voit kysyä yleistä neuvoa esimerkiksi palveluiden löytämiseen kaupungista. Myös kaupungin tukea 65 vuotta täyttäneiden heinolalaisten kenkien liukuesteiden hankintaan voit kysyä ikäihmisten hyvinvointiohjaajalta.

Hyvinvointiohjaaja on tavattavissa kaupunginkirjaston keskiympyrässä aina parillisen viikon tiistaina klo 10-12.00.

Voit myös itse olla tarvittaessa yhteydessä suoraan hyvinvointiohjaajaan.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa on aloitettu työstämään loppuvuodesta 2022. Hyvinvointisuunnitelman neljä kärkeä ovat vastaavat kuin kaupungin yleisessä hyvinvointisuunnitelmassa; Turvallinen arki, mielen hyvinvointi, asukkaat ja osallisuus sekä terveelliset elintavat. Toimenpiteisiin on kirjattu vanhusneuvostolta työpajassa esiin nousseita ajatuksia ja toiveita. Hyvinvointisuunnitelma elää ja päivittyy koko ajan. Tavoitteiden täyttymistä arvioidaan yhdessä vanhusneuvoston kanssa. Hyvinvointisuunnitelma on päivitetty tammikuussa 2024 vanhusneuvoston kanssa toimenpiteiden sekä toteuman osalta.

https://www.heinola.fi/wp-content/uploads/2024/02/ikaihmisten-hyvinvointisuunnitelma-paivitetty-2024.pptx

Ikäihmisten hyvinvointikysely 2023

Ikäihmisten hyvinvointikyselyllä kartoitettiin heinolalaisten 65 vuotta täyttäneiden hyvinvointia. Kyselyyn oli mahdollista vastata netissä ja paperisena versiona kesäkuun 2023 aikana. Vastauksia saatiin 367. Tuloksiin pääset tutustumaan alla.

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut

Heinolalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue (Päijät-Sote). Tarkempaa tietoa löydät sosiaalipalveluiden osalta Sosiaalipalvelut ikääntyneille sivustolta (hyvinvointialue) ja terveyspalveluiden osalta Heinolan sote-keskuksen sivustolta (hyvinvointialue).

Ikääntyvien palvelu­neu­von­nasta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikäihmisten arkea tukevista asioista. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti. Tätä kautta voi pyytää myös palvelutarpeen arviointia asiakkaan suostumuksella. Ikääntyneiden palveluneuvonta on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen alaista toimintaa.

Palvelunumero 044 482 5050 ma – ti/to-pe klo 9 – 15.00 ja ke 9 – 16.00.

Palvelupiste Heinolan sote-keskuksen tiloissa, Torikatu 13 G-ovi, 1.​krs.
Ma–ti/to–pe klo 9–13.00, ke klo 9–14.00.

Etusivu