Päivitetty: 28.8.2023

Ikäihmisten hyvinvointiohjaaja

Heinolan kaupungilla on aloittanut ikäihmisten hyvinvointiohjaaja maaliskuussa 2023. Työnkuvaan kuuluu seniori-ikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja tuottaminen, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointiohjaaja jalkautuu kaupunkilaisten pariin tapahtumiin ja erilaisiin ryhmiin ja osallistuu vanhus- ja vammaisneuvostojen kokouksiin. Hyvinvointiohjaaja pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan ikäihmisille suunnattujen palveluiden säilymiseen ja kehittymiseen kaupungissa, myös soten ja kaupungin yhdyspinnoilla. Työtä ohjaa kaupungin ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, jota on alettu työstämään vuoden 2022 loppupuolella yhdessä vanhusneuvoston kanssa. 

Hyvinvointiohjaaja on tavattavissa kaupunginkirjaston keskiympyrässä aina parillisen viikon tiistaina klo 10-12.00.

Voit myös itse olla tarvittaessa yhteydessä suoraan hyvinvointiohjaajaan.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa on aloitettu työstämään loppuvuodesta 2022. Hyvinvointisuunnitelman neljä kärkeä ovat vastaavat kuin kaupungin yleisessä hyvinvointisuunnitelmassa; Turvallinen arki, mielen hyvinvointi, asukkaat ja osallisuus sekä terveelliset elintavat. Toimenpiteisiin on kirjattu vanhusneuvostolta työpajassa esiin nousseita ajatuksia ja toiveita. Hyvinvointisuunnitelma elää ja päivittyy koko ajan. Tavoitteiden täyttymistä arvioidaan yhdessä vanhusneuvoston kanssa. Loppuvuodesta täydennetään kuluneen vuoden toteumaa.

Ikäihmisten hyvinvointikysely 2023

Ikäihmisten hyvinvointikyselyllä kartoitettiin heinolalaisten 65 vuotta täyttäneiden hyvinvointia. Kyselyyn oli mahdollista vastata netissä ja paperisena versiona kesäkuun 2023 aikana. Vastauksia saatiin 367. Tuloksiin pääset tutustumaan alla.

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut

Heinolalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue (Päijät-Sote). Tarkempaa tietoa löydät sosiaalipalveluiden osalta Linkki Sosiaalipalvelut ikääntyneille ja terveyspalveluiden osalta Linkki Heinolan sote-keskus

Ikääntyvien palvelu­neu­von­nasta saat tietoa ja ohjausta kaikista ikäihmisten arkea tukevista asioista. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaalle maksutonta ja asioida voi myös anonyymisti. Tätä kautta voi pyytää myös palvelutarpeen arviointia asiakkaan suostumuksella. Linkki Ikääntyneiden palveluneuvonta

Palvelunumero 044 482 5050 ma – ti klo 9 – 15.00 ja ke 9 – 16.00.

Palvelupiste Heinolan sote-keskuksen tiloissa, Torikatu 13 G-ovi, 1.​krs.
Ma–ti/to–pe klo 9–13.00, ke klo 9–14.00.

Etusivu