Päivitetty: 19.4.2024

Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvostoon kuuluu 7 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet edustavat vammaisia henkilöitä, heidän omaisiaan ja vammaisjärjestöjä.

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston jäsenet valtuustokaudeksi. Kaupunginjohtaja nimeää neuvostoon neljä kaupungin edustajaa. Kokousten käytännön järjestelyt ja muistion pitäminen hoidetaan Hyvinvointi-toimialalla.
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenet saavat työstään jaostojen palkkion suuruisen palkkion.

Vammaisneuvosto:

 • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistyötoimintaa kaupungissa
 • seuraa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta
 • edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
 • edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan
 • seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä ja heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa
 • huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Vammaisneuvoston kokoonpano toimikaudella 2021 – 2025

 • Jarmo Asp, puheenjohtaja (Heinolan Seudun Invalidit ry), varajäsen: Olavi Martikainen
 • Maarit Lahtinen, varapuheenjohtaja (Heinolan näkövammaiset ry), varajäsen: Reijo Lahtinen
 • Timo Jaakkola (Heinolan Viittomakielisten kerho), varajäsen Paula Kilkkilä
 • Arvo Järvinen (Heinolan Kehitysvammaisten tuki ry), varajäsen: Kaija Tolppanen
 • Kari Mikkola (Heinolan Kuulo), varajäsen: Ahti Manninen
 • Helga Nurminen-Ekholm (Heinolan Seudun Omaishoitajat ry), varajäsen: Liisa Aalto
 • kirkkovaltuuston jäsen Jorma Peltonen (Heinolan seurakunta), varajäsen: Merja Hakala
 • hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen (Jyränkölän Setlementti ry)

Kaupunginhallituksen edustaja

 • Kirsi Lehtimäki, varajäsen: Niina Varjo

Kaupungin edustajat

 • katumestari Jari Hämäläinen (Tekniikka- ja Lupa- ja valvontatoimiala), varajäsen: johtava rakennustarkastaja Juha Mara
 • liikuntapalvelujohtaja Maria Kaikkonen (Hyvinvointitoimiala), varajäsen: palvelualuejohtaja Anne Andersson
 • kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen (Elinvoima- ja Yhteiset palvelut -toimiala), varajäsen: kaupunginlakimies Teppo Joentausta

Etusivu