Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvostoon kuuluu 7 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet edustavat vammaisia henkilöitä, heidän omaisiaan ja vammaisjärjestöjä.

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston jäsenet kaksivuotiskaudelle. Kaupunginjohtaja nimeää neuvostoon neljä kaupungin edustajaa. Kokousten käytännön järjestelyt ja muistion pitäminen hoidetaan Hyvinvointi-toimialalla.
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvoston jäsenet saavat työstään jaostojen palkkion suuruisen palkkion.

Vammaisneuvosto:

  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistyötoimintaa kaupungissa
  • seuraa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta
  • edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan
  • seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä ja heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa
  • huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Vammaisneuvoston kokoonpano

1.6.2019 – 31.7.2021

Maarit Lahtinen (Heinolan näkövammaiset ry), puheenjohtaja

Jarmo Asp (Heinolan seudun invalidit ry), varapuheenjohtaja

Timo Jaakkola (Heinolan Viittomakielikerho)

Kaisa Kaukinen (Heinolan vaikeasti liikuntavammaiset)

Helga Nurminen-Ekholm (Heinolan Seudun Omaishoitajat ry)

Seija Savolainen (Heinolan Kuulo)

Kaija Tolppanen (Heinolan Kehitysvammaisten tuki ry)

Kaupungin edustajat

katumestari Jari Hämäläinen (Tekniikka- ja Lupa- ja valvontatoimiala)

liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkonen (Hyvinvointitoimiala)

kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen (Elinvoima- ja Yhteiset palvelut -toimiala)

johtava sosiaalityöntekijä Jutta Tainio (Sosiaali- ja terveystoimiala)

Etusivu