Pyörätuoli

Päivitetty: 4.6.2024

Korkotukilainat ja erityisryhmien investointiavustukset

Aran avustus uudistuotantoon, perusparantamiseen tai hankintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään erityisryhmiin kuuluville ihmisille heidän asumistarpeisiinsa soveltuvia ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia vuokra-asuntoja sekä parannetaan heidän asumisolosuhteitaan. Avustuksella parannetaan esimerkiksi vammaisten henkilöiden, muistisairaiden ja huonokuntoisten vanhusten, asunnottomien, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumista.

Ara myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin ja uudisrakentamiseen.

Kunnalta tarvitaan puolto ja lausunnot – hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan.

Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.

Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen

Vammaisten asumispalvelut

Etusivu