Päivitetty: 19.4.2024

Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää huolehtia siitä, että rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.

Rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa tarvitaan uudisrakentamisen ohella myös mittaviin peruskorjaushankkeisiin sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen. Luvan myöntää kaupungin rakennusvalvontaviranomainen, joka myös neuvoo ja avustaa lupa-asioissa.

Hakeminen

Lupaa toivotaan haettavan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi toimii toistaiseksi parhaiten seuraavilla internet-selaimilla: Chrome, Mozilla ja Explorer 10. Lupaa voi hakea myös paperisella hakemuslomakkeella.

Hakemuksen täyttämistarve ja mukaan liitettävien asiakirjojen laajuus vaihtelee hankkeen laadun ja merkittävyyden mukaan.

Rakentamisen maksut ja taksat

Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaisille kuuluvista tehtävistä Heinolan kaupungille tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

Rakennustarkastajat tekevät taksan mukaisen hinnoittelun rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Rakennuslupa sisältää rakennuslupavalmistelun sekä rakennusvalvonnan työnaikaiset katselmukset sekä neuvonnan.

Rakennuttajan on hyvä huomioida myös seuraavat maksut:

  • kiinteistöinsinöörin toimenpiteet
  • paikanmerkintä (kiinteistö- ja mittauspalvelut)
  • sijaintikatselmus (kiinteistö- ja mittauspalvelut)
  • tonttirasitteiden perustaminen 
  • rakennusrasitteet
  • verkostojen liittymismaksut (sähkö-, kaukolämpö- ja LV-verkosto) 
  • verkostojen käyttömaksut 
  • kiinteistövero

Etusivu