Päivitetty: 16.12.2020

Märkätilojen korjaamiseen / lattiakaivon uusimiseen tarvitaan toimenpidelupa

Toimenpidelupahakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  • Pohjapiirros, jos tiloihin tulee muutoksia
  • RH2-lomake, jos huoneiston tiloja muutetaan yhdistämällä tai jakamalla
  • Asuinhuoneistoihin luvan hakee taloyhtiö, jolloin liitteeksi tarvitaan kaupparekisteriote (nimenkirjoitusoikeus)

Lupahakemuksen yhteydessä tai jälkeenpäin tarvittavat tiedot ennen rakennustöiden aloitusta:

  • Rakennesuunnitelmat (tarvittaessa)
  • vastaava työnjohtaja hyväksytettävä
  • kvv-työnjohtaja hyväksytettävä

Työn edetessä kvv-työnjohtaja tarkistaa ja dokumentoi lattiakaivon vaihdon ja muut mahdolliset vesi- ja viemärilaitteistojen asennukset.

Vastaava työnjohtaja tarkistaa ja dokumentoi lattian kaadot ennen vesieristeiden laittamista. Vastaava työnjohtaja suorittaa myös rakenne- ja vesieristyskatselmukset.

Sähköasennuksia tehtäessä tulee huoneistosta tehdä sähköasennuspöytäkirja.

Loppukatselmuksen suorittaa rakennustarkastaja ja lvi-teknikko.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen.

Etusivu