Päivitetty: 1.3.2021

Tarvittavat liitteet

Liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Liitteistä otetaan mukaan vain ne, jotka ovat tarpeellisia lupahakemuksen käsittelemistä varten. Lisätietoja liitteiden tarpeellisuudesta antaa rakennusvalvonta;

rakennusvalvonta@heinola.fi,  asiakaspalvelu puh. 03 849 3570 / sihteerit puh. 044 587 1427 ja 044 044 587 1428.

 •  Hakemuslomake Yhteisomistuksessa olevan kiinteistön lupahakemuksen allekirjoittavat KAIKKI kiinteistön omistajat.
 •  Asemapiirroksen pohjakartta asemakaava-alue, ei 3 kk vanhempi, asemapiirros laadittava ko. pohjalle,siitä mitään poistamatta (tilaaminen: kiinteistö- ja mittausyksikkö / Tuomo Ruotsalainen 044 587 1432). Haja-asutusalueelta kartta tilataan maanmittauslaitokselta, puh. 029 530 1110 / asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi.
 •  Johtopiirros, ei 3 kk vanhempi (katuyksikkö / Ari Matteinen 0500 497 251) / uudet asuin- ja liikerakennukset
 •  Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus  /alueella jossa ei kunnallistekniikkaa
 •  Rakennuspiirustukset sähköisesti (paperiset seläkkeineen)
 • asemapiirros 1:200 (suuret tontit 1:500)
 • pääpiirustukset 1:50 tai 1:100 (pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)
 • julkisivuissa tulee esittää tienpinta, olemassa oleva/tuleva maanpinta ja naapurirakennuksen lattiakorot
 •  Värityssuunnitelma värimalleineen erillisellä lomakkeella, jollei ole julkisivupiirustuksissa
 •  Rakennushankeilmoitus RH 1 (muutostöissä, rivi- ja kerrostaloissa myös RH 2)* joka rakennuksesta erikseen
 •  Naapurien kuuleminen, allekirjoitus kaikilta kiinteistön omistajilta
 •  Kaupparekisteriote, kun yhtiö on hakijana
 •  Lainvoimainen poikkeamispäätös
 •  Energiatodistus/Energiaselvitys (yli 50 m² ympärivuotisessa käytössä olevat rakennukset)
 •  Selvitys rakennus- ja/tai purkujätteen käsittelystä

Erikoispiirustusten toimittaminen sähköisesti (paperiset seläkkeineen)

 • Rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset sekä vesi- ja viemärisuunnitelmat

Pää- ja erikoispiirustusten on oltava pätevän suunnittelijan laatimat. Piirustuksen nimiössä on oltava kiinteistötunnus, rakennuttajan nimi, rakennuspaikan osoite, suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus sekä päiväys.

Käytössämme on sähköinen arkisto, jonka vuoksi kuvat ja suunnitelmat otetaan vastaan mieluiten sähköisinä. Kaikki paperilla haetut rakennus- ja toimenpideluvat julkaistaan sähköiseen asiointipalveluun, jolloin kuvat voi liittää sinne tai vaihtoehtoisesti toimittaa rakennusvalvonnan sähköpostiin rakennusvalvonta@heinola.fi

Etusivu