Päivitetty: 7.1.2021

Ohje sähköisesti toimitettavien pääpiirustus- ja erityissuunnitelma-tiedostojen nimeämiseen


Esim:
ARK asemapiirros
ARK julkisivupiirros etelä
RAK perustukset osa A
(piirustustyyppi- piirustuksen sisältö – lisätiedot)

Piirustustyyppien lyhenteet
ARK Pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivukuvat)
RAK Rakennesuunnitelmat
LVI Vesi- ja viemärisuunnitelmat (asema- ja pohjakuvat), Ilmanvaihtosuunnitelmat

Nimeämisessä ei saa käyttää alaviivoja tai erikoismerkkejä.
Otamme vastaan vain ohjeen mukaan nimettyjä kuvia!

Lupapäätöksen teon jälkeen toimitettavat kuvat:
Revisiomerkintä (A, B, C…) lisätään tiedostonimeen, kun toimitetaan täydennetyt/muutetut piirustukset. Palveluun aiemmin toimitettuja piirustuksia ei saa poistaa. Erityissuunnitelmista toimitetaan vain viimeiset versiot.
esim:
RAK yläpohja REV C

Suunnittelija voi lisätä omia tunnistetietojaan ko. nimeämisen jälkeen, kunhan omat merkinnät eivät sisällä alaviivoja tai erikoismerkkejä.

Pdf-tiedoston tulee olla oikeankokoisella paperilla oikeassa mittakaavassa ja oikeinpäin.

Etusivu