Päivitetty: 24.4.2023

Maisematyölupa

Heinolassa maisemaa muuttavat maanrakennustyöt, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet vaativat maisematyöluvan (toimenpiderajoitus):

 • asemakaava-alueella
 • ranta-asemakaava-alueella, jos kaava on vahvistunut ennen 01.05.2017 tai mikäli sen jälkeen vahvistuneessa kaavassa niin määrätään
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
 • Kenelle ja millä ehdoin

  Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

  Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

  Lupaa ei myöskään tarvita töihin, jotka ovat:

 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisia
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisia
 • Toimi näin

  Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella.
  Hakemuksen oheen liitettävien asiakirjojen laajuus vaihtelee hankkeen laadun ja merkittävyyden mukaan.

  Hankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että työn suunnittelu ja toteutus tehdään määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.
  Luvan myöntää Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen, joka myös neuvoo ja avustaa lupa-asioissa.

  Epäselvissä tilanteissa tarkista aina ensin rakennusvalvonnasta luvan tarpeellisuus. Alle 10 puun kaatamiseen tontilta ei vaadita maisematyölupaa, luvan kaatamiseen voit kysyä suoraan kaupunginpuutarhuriltamme.

  Etusivu