Päivitetty: 1.3.2021

Ilmoituslupa

Heinolassa ilmoituslupamenettelyä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen, silloin kun hanke ei vaadi rakennus- tai toimenpidelupaa. Ilmoitusmenettelyä sovelletaan kaupungin eri alueilla rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Ilmoitusluvan tarvitsee kaupunkikuvaan tai ympäristöön vaikuttavat rakennelmat, laitteet yms. (esim. kevyet vajat, aidat) sekä talousrakennusten purkamiset.

Toimi näin

Käytä hakemiseen ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella. Tarvittavien liitteiden määrä riippuu hankkeen laajuudesta.

Rakennushankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnettyjen lupien mukaisesti.

Lupaa haetaan Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Etusivu