Päivitetty: 1.3.2021

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Heinolassa suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen tekee pääsääntöisesti johtava rakennustarkastaja, joissain tapauksissa lupa- ja valvontalautakunta. Kaupungin rakennusjärjestys määrittelee suunnittelutarvealueet.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimi näin

Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset asemapiirroksen, josta selviää toimenpide, jolle ratkaisua haet. Liitteeksi tarvitset myös kirjalliset suostumukset naapurikiinteistöjen omistajilta. Voit kuulla naapurit itse tai jättää kuulemisen rakennusvalvonnan tehtäväksi. Varmista rakennusvalvonnasta, tarvitsetko myös muita liitteitä.

Lupaa haetaan Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen jälkeen tulee toimenpiteelle hakea lisäksi rakennuslupa.

Etusivu