Päivitetty: 1.3.2021

Rakennuslupa

Heinolassa rakennusluvan tarvitsee:

 • uudisrakennus yli 20 m²
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (asemakaavallista merkitystä)
 • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.
 • Kenelle ja millä ehdoin

  Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

  Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

  Toimi näin

  Hae lupaa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Jos se ei onnistu, voit hakea lupaa myös hakemuslomakkeella. Hakemuksen täyttämistarve ja oheen liitettävien asiakirjojen laajuus vaihtelee hankkeen laadun ja merkittävyyden mukaan.

  Rakennushankkeeseen ryhtyvänä huolehdi siitä, että rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräysten, säännösten ja myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti.

  Rakennuslupaa haetaan Heinolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö. Lupahakemuksen vireilletulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen taikka sen sijainti tai kaavan sisältö eivät ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

  Etusivu