Päivitetty: 1.3.2021

Rakennusrasite

Kiinteistöjen välille voidaan perustaa oikeus rakennuksen tai rakennelmien käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen.
Rakennusrasite tarkoittaa sanansa mukaisesti rakennukseen tai rakennuksesta maa-alueeseen kohdistuvaa rasitetta. Mahdollisia rakennusrasitteita ovat:

 • perustusrasite
 • rakennerasite
 • laiterasite
 • käyttörasite
 • huoltorasite
 • yhteisrasite
 • seinärasite ja
 • sietorasite

 • Rakennusrasitteesta ja yhteisjärjestelystä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin, joten rakennusrasite on voimassa, vaikka kiinteistö siirtyy toiselle omistajalle.

  Toimi näin

  Hae rakennusrasitteen perustamista kirjallisesti. Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti eli tehdään rasitesopimus, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Sen lisäksi voidaan tarvita muitakin liitteitä, ainakin asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus. Lisätietoja saat Heinolan kaupungin rakennusvalvonnasta.

  Heinolan kaupungissa kiinteistörasitteita käsittelee asemakaava-alueella kiinteistörekisterinhoitaja (puh. 050 409 8373) ja haja-asutusalueilla Maanmittauslaitos puh. 029 530 1110 / asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi.

  Päätökset rakennusrasitteista ja yhteisjärjestelyistä Heinolan kaupungissa tekee vastaava rakennustarkastaja Juha Mara (puh. 044 797 8572), sähköposti etunimi.sukunimi@heinola.fi

  Mikäli rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusrasitteen perustamista, ei rakennuslupaa voida myöntää ennen kuin rasitesopimus ja hakemus sen perustamiseksi sekä tarvittavat liiteasiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan. Pääsääntöisesti päätös rakennusrasitteesta tehdään jo ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusrasitteet tulee kuitenkin olla perustettu ennen rakennuksen käyttöönottoa.

  Etusivu