Päivitetty: 29.12.2023

Toimintakausi alkaa 9.8.2023, tsekkaa toiminnan esittelyvideo yltä.

Nuorisolain mukaisesti Heinolan nuorisopalveluiden tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi tavoitteena on parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja Heinolassa

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Nuorisolaki tukee nuorten toimintaa heidän omissa yhteisöissään ja kunnallisessa päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa.

Nuorten turvallinen kasvuympäristö, koulutus, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet, terveys ja viihtyminen kunnassa ovat eräitä kunnan menestystekijöitä.

Nuorisopalvelut kuuluvat monialaiseen yhteistyöverkostoon, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, sosiaali-, terveys-, työ- sekä poliisihallinnon edustajat. Verkoston tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.

Kaupungin nuorisopalveluihin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorten osallisuuden ja nuorisoryhmien tukeminen, etsivä nuorisotyö ja liikunnallinen-, kulttuurinen-, kansainvälinen sekä monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Heinolan nuorisopalvelut ovat myös aktiivisia nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla. Löydät meidät Facebookista nimellä @Heinolan kaupungin nuorisopalvelut, Instagramista @heinolanuorisopalvelut ja Snapchatista @nuorisoheinola.

Yhteystiedot

Alla kootusti Heinolan nuorisopalveluiden tekijöiden yhteystiedot.

Nuorisotilatoiminta

Jukka Venemies
+358 500 918 602
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Leevi Luoto
+358 44 769 4228
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jere Koponen
+358 44 769 3065
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Mira Utti
+358 447975741
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Lotta Tarenius +358447975788

etunimi.sukunimi@heinola.fi

Koulunuorisotyö

Veeralotta Sukari (yläaste)
+358 44 797 5725
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jere Koponen (Sinilähde)
+358 44 769 3065
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Mira Utti (Kirkonkylä)
+358 44 797 5741
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Lotta Tarenius (Jyränkö)+358447975788

etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etsivät nuorisotyöntekijät

Carla Kalliolahti
+358 44 797 7097
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Hanna Tuomikoski
+358 44 769 4333
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jenna Sinivaara (vastaava)
+358 44 769 2980
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etusivu