Heinolan satama

Päivitetty: 9.1.2023

Nuorisolain mukaisesti Heinolan nuorisopalveluiden tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi tavoitteena on parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja Heinolassa

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Nuorisolaki tukee nuorten toimintaa heidän omissa yhteisöissään ja kunnallisessa päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa.

Nuorten turvallinen kasvuympäristö, koulutus, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet, terveys ja viihtyminen kunnassa ovat eräitä kunnan menestystekijöitä.

Nuorisopalvelut kuuluvat monialaiseen yhteistyöverkostoon, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, sosiaali-, terveys-, työ- sekä poliisihallinnon edustajat. Verkoston tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.

Kaupungin nuorisopalveluihin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorten osallisuuden ja nuorisoryhmien tukeminen, etsivä nuorisotyö ja liikunnallinen-, kulttuurinen-, kansainvälinen sekä monikulttuurinen nuorisotoiminta.

Heinolan nuorisopalvelut ovat myös aktiivisia nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla. Löydät meidät Facebookista nimellä @Heinolan kaupungin nuorisopalvelut, Instagramista @heinolanuorisopalvelut ja Snapchatista @nuorisoheinola.

Yhteystiedot

Alla kootusti Heinolan nuorisopalveluiden tekijöiden yhteystiedot.

Nuorisotilatoiminta

Jukka Venemies
+358 500918602
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jonna Vyyryläinen
+358 44 7888618
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Leevi Luoto
+358 44 7694228
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jere Koponen
+358 44 7693065
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Olli Tiainen, mediaohjaaja
+358 44 7350060
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Koulunuorisotyö

Savu Ahlqvist (yläaste)
+358 44 7975725
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jere Koponen (ala-aste)
+358 44 7693065
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jonna Vyyryläinen (ala-aste)
+358 44 7888618
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Emmi Erkkilä (ala-aste)
+358 44 7975741
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etsivät nuorisotyöntekijät

Carla Kalliolahti (vastaava)
+358 447977097
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Hanna Tuomikoski
+358 44 7694333
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etusivu