Heinolan nuvan logo

Nuorten osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. Vastavuoroisuus on olennaista: vaikuttaminen ei ole mahdollista, jos ei pääse mukaan asioiden käsittelyyn eikä saa niistä tietoa. Osallistuminen on toimintaa, jossa osallisuus usein konkretisoituu.

Heinolan nuorisopalveluissa lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan ja olemaan osallisina muun muassa

Nuorisovaltuuston energiajuoma mainoskilpailu

Kelpaisko lahjakortti? No kynä käteen ja piirtämään!

Kuvassa punainen tausta, kyniä ja ja paperia.


Nuorisovaltuusto järjestää energiajuoma mainoskilpailun. Paras saa palkinnoksi lahjakortin, jonka arvo on 100€. Kilpailuun saa osallistua 10-20-vuotiaat.


Mitä täytyy tehdä?

  • – Piirtää tai tehä piirtopöydällä herättelevä mainos aiheesta: ENERGIAJUOMAT!
  • – Mitä haittoja niissä on, joista lasten ja nuorten tulisi tietää? Miksi niitä ei tulisi juoda?

Lähetä valmis piirros osoitteeseen heinolannuva@gmail.com / minna.jarvinen@heinola.fi tai tuo Pleissille aukioloaikoina.


Osallistuminen loppuu 17.5.2021

Huomio, että mainos tulee julkiseen jakoon kouluille, kauppoihin ja nuorisotiloille.

Nuorisovaltuuston tekemä kysely kuntavaaliehdokkaiden suhtautumisesta nuoria koskevissa asioissa

Heinolan nuorisovaltuusto on helmikuussa 2021 lähettänyt sähköpostia kuntavaaleista Heinolan puolueille. Sähköpostissa oli liitteenä linkki kuntavaaleihin liittyvään kyselyyn ja pyyntö, että mahdollisimman moni puolueiden jäsen vastaisi kyselyyn. Kyselyyn vastasi 22 tänä keväänä kuntavaaleissa ehdolle asettuvaa poliitikkoa. Kyselyyn vastanneet poliitikot ovat
Sosiaalidemokraattien, Keskustan, Vihreiden tai Parempi Heinolan jäseniä. Kyselyyn vastasi eniten Parempi Heinolan jäseniä.

Kyselyssä oli 27 monivalintakysymystä. Monivalinnassa vastausvaihtoehtoina olivat kyllä, mahdollisesti, en tiedä, ei välttämättä ja ei. Lisäksi kyselyn lopussa oli mahdollista kirjoittaa muita kommentteja tai palautetta nuorisovaltuustolle.

Kyselyn tarkoituksena oli kerätä ehdokkaiden mielipiteitä nuoria koskeviin asioihin.
Kyselyssä kysyttiin ehdokkaiden mielipidettä siitä, pitävätkö he nuoria koskevia asioita
tärkeinä ja aikovatko he vaikuttaa niihin. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista pitävät nuoria
koskevia asioita tärkeinä ja aikovat vaikuttaa niihin, jos heidät valitaan kuntavaaleissa.

Tästä pääset tutustumaan kyselyyn:

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on toimia Heinolan nuorten edunvalvojana. Heinolan nuorisovaltuusto on saanut puhe- ja läsnäolo-oikeudet kaupungin lautakuntiin sekä kaupunginvaltuustoon. Paikalla olosta tulee sopia erikseen puheenjohtajien kanssa. Lisäksi nuorisovaltuusto tekee eri toimielimille aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuusto on vakaumuksellisesti sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuustojen jäsenet eivät saa tuoda nuorisovaltuuston nimissä esiin esimerkiksi omaa puoluekantaansa. Näin ollen nuorille taataan parempi mahdollisuus vaikuttaa, koska heitä ei sido minkään puolueen näkemykset.

Nuorisovaltuusto on hyvä mahdollisuus nuorelle opetella politiikkaa ja vastuunkantokykyä. Jos olet yläkouluikäinen tai vanhempi nuori ja haluat mukaan vaikuttamaan ikäistesi asioihin, ota rohkeasti yhteyttä nuorisovaltuuston puheenjohtajaan tai ohjaajaan.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimii Sanna Laaksonen ja ohjaajana Minna Järvinen.

Heinolan nuorisovaltuuston löydät myös Instagramista @heinolannuva

Talokokoukset nuorisotaloilla

Nuorisotalo Pleissillä järjestetään talokokouksia kaksi kertaa vuodessä syys- ja kevätkausina. Talokokouksiin voivat osallistua kaikki nuorisotilan kävijät. Yhteisessä kokouksessa laaditaan säännöt nuorisotilatoimintaan, pohditaan yhdessä mitä hankintoja nuorisotila tarvitsee, ideoidaan yhdessä nuoria kiinnostavia tapahtumia ja tehdään muutoksia toimintaan nuorten toiveiden mukaan. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaaja Minna Järviseltä.

Lapsi- ja nuorisoparlamentti

Lasten ja nuorten parlamentti järjestetään kerran vuodessa, yleensä marraskuussa kaupungin valtuustosalissa. Parlamentti on yksi tapa kuulla Heinolan lapsia ja nuoria sekä antaa heille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Koulujen oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajat tuovat tilaisuudessa koulujensa terveiset ja kehittämisajatuksensa päättäjille tiedoksi. Tilaisuuteen kutsutaan oppilaskunnat, nuorisovaltuusto, kaupunginvaltuutetut sekä Heinolan johtavat virkamiehet. Tilaisuudessa esitetyt aloitteet lähtevät kaupunginhallituksen kautta valmisteluun. Ensimmäisen kerran parlamentti järjestetiin vuonna 2009.

Kansainvälinen yhteistyö

Heinolan kaupungin nuorisopalvelut on ollut mukana kansainvälisissä nuorisovaihtohankkeissa 2000 -luvun alkupuolelta lähtien. Kumppanimaita ovat olleet Ruotsi, Saksa, Espanja ja Puola. EU:n nuorisotoimintaohjelma Erasmus + on rahoittanut nuorisovaihdon toteutuksen.

Nuorisovaihto on kansainvälinen nuorisoryhmien tapaaminen, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet. Sen ideana on oppia nuoria kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy Erasmus + -ohjelman nuorisosektorille asettamiin tavoitteisiin ja painopisteisiin sekä osallistaa nuoria kansainvälisyyteen. Yhteinen suunnittelu huipentuu vaihtoon, jossa suunnitelmat toteutetaan yhden ryhmän kotimaassa.

Etusivu