Heinolan Nuva logo

Päivitetty: 12.6.2024

Nuorten osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. Vastavuoroisuus on olennaista: vaikuttaminen ei ole mahdollista, jos ei pääse mukaan asioiden käsittelyyn eikä saa niistä tietoa. Osallistuminen on toimintaa, jossa osallisuus usein konkretisoituu.

Heinolan nuorisopalveluissa lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan ja olemaan osallisina esimerkiksi:

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on toimia Heinolan nuorten edunvalvojana. Heinolan nuorisovaltuusto on saanut puhe- ja läsnäolo-oikeudet kaupungin lautakuntiin sekä kaupunginvaltuustoon. Lisäksi nuorisovaltuusto tekee eri toimielimille aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuusto on vakaumuksellisesti sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuustojen jäsenet eivät saa tuoda nuorisovaltuuston nimissä esiin esimerkiksi omaa puoluekantaansa. Näin ollen nuorille taataan parempi mahdollisuus vaikuttaa, koska heitä ei sido minkään puolueen näkemykset.

Nuorisovaltuusto on hyvä mahdollisuus nuorelle opetella yhteiskunnallista vaikuttamista ja vastuunkantokykyä rennolla fiiliksellä. Jos olet yläkouluikäinen tai vanhempi nuori ja haluat mukaan vaikuttamaan ikäistesi asioihin, ota rohkeasti yhteyttä nuorisovaltuuston puheenjohtajaan tai ohjaajaan.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimii Amanda Ekhosuehi ja ohjaajana Mira Utti.

Heinolan nuorisovaltuuston löydät myös Instagramista @heinolannuva

Tule tutustumaan nuorisovaltuustoon!

Talokokoukset nuorisotaloilla

Nuorisotalo Pleissillä järjestetään talokokouksia kaksi kertaa vuodessa syys- ja kevätkausina. Talokokouksiin voivat osallistua kaikki nuorisotilan Pleissin kävijät. Yhteisessä kokouksessa laaditaan säännöt nuorisotilatoimintaan, pohditaan yhdessä mitä hankintoja nuorisotila tarvitsee, ideoidaan yhdessä nuoria kiinnostavia tapahtumia ja tehdään muutoksia toimintaan nuorten toiveiden mukaan. Lisätietoja saat Pleissin vastaavalta Jukka Venemieheltä.

Lapsi- ja nuorisoparlamentti

Lasten ja nuorten parlamentti järjestetään kerran vuodessa, yleensä marraskuussa kaupungin valtuustosalissa. Parlamentti on yksi tapa kuulla Heinolan lapsia ja nuoria sekä antaa heille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Koulujen oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajat tuovat tilaisuudessa koulujensa terveiset ja kehittämisajatuksensa päättäjille tiedoksi. Tilaisuuteen kutsutaan oppilaskunnat, nuorisovaltuusto, kaupunginvaltuutetut sekä Heinolan johtavat virkamiehet. Tilaisuudessa esitetyt aloitteet lähtevät kaupunginhallituksen kautta valmisteluun. Lapsi- ja nuorisoparlamentista voi kysyä lisätietoja Jere Koposelta.

Kansainvälinen yhteistyö

Heinolan kaupungin nuorisopalvelut on ollut mukana kansainvälisissä nuorisovaihtohankkeissa 2000 -luvun alkupuolelta lähtien. Kumppanimaita ovat olleet Ruotsi, Saksa, Espanja ja Puola. EU:n nuorisotoimintaohjelma Erasmus + on rahoittanut nuorisovaihdon toteutuksen.

Nuorisovaihto on kansainvälinen nuorisoryhmien tapaaminen, jonka nuoret ovat itse suunnitelleet. Sen ideana on oppia nuoria kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy Erasmus + -ohjelman nuorisosektorille asettamiin tavoitteisiin ja painopisteisiin sekä osallistaa nuoria kansainvälisyyteen. Yhteinen suunnittelu huipentuu vaihtoon, jossa suunnitelmat toteutetaan yhden ryhmän kotimaassa. Lisätietoja Jukka Venemieheltä.

Etusivu