Ihmisiä palaverissa

Heinolassa koulunuorisotyötä tehdään ala-asteella, ylä-asteella ja toisella asteella ammattikoulussa ja lukiossa.  Nuoriso-ohjaajat ovat läsnä koulun arjessa ja edistävät kouluilla yhteisöllisyyttä muun muassa ryhmäyttämisen keinoin. Toiminnan on tarkoitus olla positiivisella ja toiminnallisella otteella tapahtuvaa ennaltaehkäisevää, lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä sekä tarvittaessa yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaat voivat jutella matalalla kynnyksellä nuoriso-ohjaajien kanssa mieltään askarruttavista asioista.

Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Heinolan koulujen kanssa. Kaikki nuoriso-ohjaajat osallistuvat muun muassa välituntitoiminnan järjestämiseen sekä erilaisiin koulujen elämyksellisiin tapahtumiin.

Nuorisotila Breikki

Nuorisotila Breikki sijaitsee Lyseonmäen yläasteella. Tila on avoinna koulupäivän aikana ja sitä voidaan hyödyntää yksilö- sekä pienryhmätyöskentelyssä. Lisätietoja saat koulunuorisotyöntekijä Hanna Tuomikoskelta.

Kuvassa useita tauluja, joissa lukee Breikki

PISTE!- toiminta

PISTE!-toiminta on koulukiusaamista ehkäisevää toimintaa, joka tapahtuu välituntisin. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja sisältää muun muassa kisoja, infoja ja visailuja sekä myös jalkautumista käytäville nuorten pariin. Järjestäjinä toimivat nuorisopalvelut yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lyseonmäen koululla toimintaa on torstaisin välituntisin. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaaja Mimmi Koskela.

6-luokkalaisten Valintojen virta -tapahtuma

Valintojen virta on ehkäisevän päihdetyön tapahtuma kaikille 6-luokan oppilaille. Tapahtumassa tutustutaan tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden haittoihin sekä päihteiden tuomiin riskeihin. Lisäksi vahvistetaan itsetuntoa näistä kieltäytymiseen. Valintojen virta toteutetaan yhteistyössä hammashuollon, terveyspalveluiden ja seurakunnan kanssa. Vuonna 2021 Valintojen virta toteutettiin virtuaalisovelluksella. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaaja Jere Koposelta.

Ryhmäytyminen kaikille uusille 7-luokkalaisille

Kevään lopussa järjestetään Kirkonkylän liikuntahallilla ryhmäytymispäivä tuleville 7-luokkalaisille. Tilaisuudessa kuullaan seuraavan syksyn luokkajako ja tutustutaan tuleviin uusiin kavereihin erilaisten ryhmäytymisharjoitteiden avulla. Lisätietoja saat nuoriso-ohjaajilta.

Vuoden 2020 ja 2021 ryhmäytymiset on järjestetty verkkotapaamisena, johon ovat osallistuneet luokan uudet oppilaat, uusi luokanvalvoja, luokan tukioppilaat ja nuoriso-ohjaaja. Verkkoalustalla tutustutaan uuteen luokkaa tukioppilaiden vetämien leikkien avulla ja pohditaan nuoriso-ohjaajan vetämän keskustelun kautta uutta luokkaa.

Lisäksi tutustumistuntien jälkeen uudelle luokalla esitetään useampi osainen videosarja, jonka tarkoituksena on tutustuttaa tulevia seiskoja uuteen kouluun ja vastata heidän esittämiin kysymyksiin seiskaluokalle siirtymisestä. 

Syyslukukauden alussa nuorisopalvelut toteuttavat yhteistyössä Heinolan seurakunnan ja Lyseonmäen koulun kanssa ryhmäytyspäivän kaikille aloittaneille 7-luokkalaisille. Niin kutsuttu ”seiskaleiripäivä” vietetään Saksalan Seikkailukeskuksessa tutustuen uusiin luokkalaisiin yhteisen tekemisen merkeissä. Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaaja Jukka Venemies.

8-luokkalaisten vaellus

Ryhmäytymistoiminta jatkuu myös 8-luokalla. Kahdeksasluokkalaiset viettävät päivän luonnon helmassa vaeltaen metsäreittiä ja toimien yhdessä. Tavoitteena on tuoda nuoria lähemmäs luontoa, muistuttaa sen läsnäolosta sekä tutustuttaa nuoria paremmin toisiinsa, luokanvalvojaansa sekä heidän kanssaan toimiviin aikuisiin. Yhteyshenkilöinä toimivat nuoriso-ohjaaja Jukka Venemies.

Kuvassa oppilaita melomassa

9-luokkalaisten Vapaus on vastuuta -tapahtuma

Yhdeksäsluokkalaisille järjestettävä elämyspäivä, joka toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, koulun, kirjaston ja poliisin kanssa. Tapahtumassa käsitellään toiminnallisin keinoin muun muassa sosiaalista mediaa, ilkivallantekoa, käyttäytymistä ja taloutta. Yhteyshenkilöinä nuoriso-ohjaaja Jukka Venemies.

9-luokkalaisten työhaastattelut

Nuorisopalvelut järjestää kuvitteellisen työhaastattelutilanteen 9-luokkalaisille. Tavoite on, että nuori saa valmiuksia työelämän taitoihin kuten:

  • todenmukaisen työhakemuksen kirjoittaminen
  • sovittuihin työhaastatteluihin meneminen ajallaan
  • työhaastatteluun liittyvistä kysymyksistä ja jännityksestä selviäminen
  • positiivisen oppimiskokemuksen tulevaisuutta ajatellen.

Haastattelut toteutetaan nuorisopalveluiden ja opettajien tiiviissä yhteistyössä. Yhteyshenkilöinä rehtori Jani Alatalo sekä palvelualuejohtaja Anne Hottola

Etusivu