Pieni käsi aikuisen kädessä

Päivitetty: 13.7.2023

Tältä sivulta löydät kootusti keskeisimmät Heinolan nuorten tukipalvelut ja hyödyllisiä linkkejä mieltä askarruttaviin asioihin.

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa saat tukea erilaisissa elämänkriiseissä, kuten parisuhde-, perhe- sekä päihdeongelmissa. Heinolan mielenterveys- ja päihdepalveluiden sairaanhoitajiin voit ottaa yhteyttä soittamalla heille soittoaikana arkisin klo 9-10. Heinolan mielenterveys- ja päihdepalveluiden sairaanhoitajien yhteystiedot löydät Heinolan sote-keskuksen pääsivulta.

Oppilashuolto

Voit ottaa yhteyttä oppilashuoltoon, jos sinulla on esimerkiksi vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, tunne-elämän vaikeuksia, päihteidenkäyttöä, koulunkäyntiin liittyviä haasteita tai muita mieltä painavia asioita.

Oppilashuoltotyöskentelyllä tarkoitetaan yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yhteisöllisellä oppilashuollolla tuetaan koulu- ja luokkakohtaisilla toimilla oppilaiden hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäisen oppilaan koulunkäynnin tukitoimiin liittyviä suunnittelu- ja seurantatapaamisia.

Tästä linkistä opiskelu- ja oppilashuollon sivuille.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus yksilölliseen, turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin matalalla kynnyksellä. Palvelumme sopivat kaikille ala-asteesta varhaisaikuisuuteen. Muun vapaan ja ohjatun toiminnan ohella pohdimme nuorten kanssa ratkaisuja heitä askarruttaviin asioihin sekä ohjaamme heidät tarvittaviin palveluihin. Meihin voi ottaa yhteyttä jo ennen kuin ongelma on syntynyt.

Lisätietoja saat olemalla yhteydessä Jukka Venemieheen puh. 0500918602 (alle 18-vuotiaat) tai Hanna Tuomikoskeen puh. 0447694333 (yli 16-vuotiaat).

Tästä linkistä nuorisopalveluiden sivuille.

Kriisityö

Olemme apuna ja tukena, kun kriisi yllättää. Kriisi on jokaisen ihmisen yksilöllinen kokemus. Se voi olla ongelma perheessä tai parisuhteessa, haasteellinen elämäntilanne, oma tai läheisen sairastuminen, kuolema lähipiirissä, huoli läheisestä tai itsestä. Myös koronaviruksen nostattamaan ahdistukseen tai pelkoon voi hakea apua.

Tästä linkistä kriisityön sivuille.

Hyödyllisiä linkkejä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Nuorten mielenterveystalo

Väestöliitto (Nuoret)

Nuortenelämä.fi

Etusivu