Päivitetty: 22.2.2023

Heinolassa on käynnissä Luovan ja kokeilevan toiminnan keskus -hanke https://www.heinola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kehittamishankkeet/, jonka myötä entisellä Maaherrankadun päiväkodilla ja sen pihapiirissä tehdään erilaisia toimintakokeiluja, selvitetään rakennuksen kuntoja sekä tarvittavien toimenpiteiden rahoituspohjaa.

Hankkeen myötä Heinolan Nuorisopalvelut järjestää heinolalaisille nuorille mahdollisuuden treenitiloihin Tarhalta.

Treenitilojen käyttäjillä ja tilan vastuuohjaajilla on yhteinen whatsapp-ryhmä, joka toimii viestintäkanavana treenikämppien soittovuoroista yms tiedotteista. Bändien ja soittajien on ilmoittauduttava ohjaajille, jotka kertovat tarkemmat ohjeet sekä säännöt tilojen käyttöön. Soittajilla on oltava omat soittimet.

Syksyllä 2022 käynnistyi Heinolan musiikki- ja bänditoiminnallisen nuorisotyön kehittämishanke. Toiminta keskittyy olemassa olevien bändien ohjaukseen ja uusien ryhmien luomiseen. Hankkeen tavoitteina vuoden 2023 osalta on bändikonsertteja /kiertue sekä musavideoita sekä kolmen biisin promootio demo EP. Lisäksi järjestetään jo aloitettuja bändileirejä. Hankkeen työntekijänä toimii nuoriso-ohjaaja Leevi Luoto. Hankkeella on ohjausryhmä, joka suunnittelee ja ohjaa toimintaa.

Video on mediaohjaaja Olli Tiaisen käsialaa.

Treenikämppä tiedustelut:

Leevi Luoto
+358 44 7694228
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Jere Koponen
+358 44 7693065
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Etusivu