Lelumuumi roikkuu repusta

Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan vuosi ennen oppivelvollisuuden alkua. Ilmoita lapsi esiopetukseen jo alkuvuodesta sähköisellä ilmoittautumisella.

Lue lisää esiopetukseen ilmoittautumisesta

Esiopetusta järjestetään Heinolassa alakoulujen yhteydessä. Esiopetuksesta vastaa kuitenkin varhaiskasvatuspalvelut.

Maksutonta esiopetusta järjestetään arkisin aamupäivällä 4 h päivässä peruskoulun toimintapäivinä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, siitä peritään perheen tulojen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

HUOM! Esiopetus päättyy toimintakaudella 2020–2021 jo 31.5.2021, vaikka peruskoulu jatkuu 5.6.2021 saakka.

Esiopetus toimintakaudella 2021–2022 alkaa syksyllä ke 11.8.2021.

Lue lisää esiopetusikäisen varhaiskasvatusmaksusta

Esiopetusta toteutetaan Heinolassa alkuluokkamallilla tai sitä mukaillen. Alkuluokkamallissa eskarilaiset ja ekaluokkalaiset toimivat yhdessä. Eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten ja jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa.

Lue lisää alkuluokkatoiminnasta

Viisivuotiaiden esiopetuskokeilu Heinolassa

Heinola on valittu mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun, joka toteutetaan vuosina 2021–2024. Kokeilu koskee 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Odottelemme vielä tietoa siitä, mitkä yksiköt Heinolassa on valittu Opetus ja-kulttuuriministeriön (OKM) toimesta mukaan kokeiluun. Koska kyse on tutkimuskokeilusta, kokeilu toteutuu jossain yksiköissä ja toiset taas toimivat verrokkeina.

Opetushallitukselta on tulossa kokeilua ohjaavat opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta toiminta järjestetään.

Lue lisää esiopetuskokeilusta OKM:n verkkosivuilta.

Esiopetuspaikat

Etusivu