Lelumuumi roikkuu repusta

Päivitetty: 19.4.2024

Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan vuosi ennen oppivelvollisuuden alkua. Ilmoita lapsi esiopetukseen jo alkuvuodesta sähköisellä ilmoittautumisella.

Lue lisää esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Esiopetusta järjestetään Heinolassa alakoulujen yhteydessä. Esiopetuksesta vastaa kuitenkin varhaiskasvatuspalvelut.

Maksutonta esiopetusta järjestetään arkisin aamupäivällä 4 h päivässä peruskoulun toimintapäivinä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, siitä peritään perheen tulojen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Esiopetuksen loma-ajat 2023–2024

 • Esiopetus alkaa ke 9.8.2023
 • Syysloma 23.–29.10.2023 (vko 43)
 • Itsenäisyyspäivä ti 6.12.2023 (vapaapäivä)
 • Joululoma 23.12.2023–7.1.2024
 • Talviloma 26.2.–3.3.2024 ( vko 9 )
 • Pääsiäinen 29.3.–1.4.2024 ( pe–ma )
 • Vapunpäivä ke 1.5.2024 ( vapaapäivä )
 • Helatorstai 9.5.2024, Helatorstain jälkeinen perjantai 10.5. on lomapäivä
 • Esiopetus päättyy 31.5.2024 (Huom! Eri kuin koulujen päättymispäivä)

Esiopetuksen loma-ajat 2024–2025

 • Esiopetus alkaa ke 7.8.2024
 • Syysloma 21.–27.10.2024 (vko 43)
 • Joululoma 23.12.2024–6.1.2025
 • Kevätlukukausi alkaa 7.1.2025
 • Talviloma 24.2.–2.3.2025 (vko 9)
 • Pääsiäinen 18.–21.4.2025
 • Vapun jälkeinen perjantai 2.5.2025
 • Esiopetus päättyy 31.5.2025

Lisäksi kalenterin mukaisia vapaapäiviä ovat seuraavat:

 • Itsenäisyyspäivä keskiviikko 6.12.2024
 • Vapunpäivä keskiviikko 1.5.2025
 • Helatorstai 29.5.2025 (Helatorstain jälkeinen perjantai 30.5. on lomapäivä).

Lue lisää esiopetusikäisen varhaiskasvatusmaksusta.

Esiopetusta toteutetaan Heinolassa alkuluokkamallilla tai sitä mukaillen. Alkuluokkamallissa eskarilaiset ja ekaluokkalaiset toimivat yhdessä. Eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten ja jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa.

Lue lisää alkuluokkatoiminnasta.

Viisivuotiaiden kaksivuotinen esiopetuskokeilu

Heinola on valittu mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun, joka toteutetaan vuosina 2021–2024. Kokeilu koskee 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Heinolan kokeiluyksiköksi on valittu Sinilähteen päiväkoti.

Lue lisää esiopetuskokeilusta

Esiopetuspaikat

Etusivu