Lapset ylittävät tien

Päivitetty: 11.8.2023

Liikkuen, leikkien, laulaen, luoden, iloisesti yhdessä toimien, toistamme tukien.

Kettukallion päiväkoti kuuluu pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen.

Ryhmät

Kettukallion päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää, joista kaikki ovat 1–5-vuotiaiden sisarusryhmiä. Lisäksi Kirkonkylän koulun yhteydessä toimii kaksi esiopetusryhmää.

  • Aurinkotarha
  • Kuulaakso
  • Pilvipoukama
  • Siilit (esiopetus) esiopetusryhmä 9.8.23 alk.

Aukiolo

Kettukallion päiväkoti on avoinna klo 6.30–16.30

Päivystysnumero päiväkotiin 044 7975716

Kirkonkylän koulun esiopetus on avoinna klo 6.30–16.30. Maksutonta esiopetusta järjestetään klo 9–13. Päivystysnumero esiopetukseen 044 7975718

Toiminta

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueita ovat osallisuus omaan oppimiseen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä tunne- ja myötätuntokasvatus. Panostamme hyvään hoidon aloitukseen ja aktiiviseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

Tavoitteenamme on, että lapsi saa olla samassa ryhmässä yhdessä sisarustensa kanssa 1-vuotiaasta eskariin siirtymiseen saakka. Ryhmien sisällä olemme muodostaneet pienryhmiä, joissa lapset toimivat omahoitajansa kanssa ikäistensä seurassa.

Toiminnassa huomioimme alueen hyvät liikuntamahdollisuudet ja luonnon läheisyyden. Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Esiopetus

Tämänhetkisen arvion mukaan esiopetusta ja koulun muuta toimintaa jatketaan toistaiseksi normaalisti. Väistötiloihin siirtymisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin klo 9–13.

Toimintamme perustuu uuteen toiminnalliseen esiopetus- ja alkuopetussuunnitelmaan, joita toteutamme liikkuen, leikkien, tutkien ja ilmaisten. Esiopetuksen painopistealueita ovat omatoimisuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot sekä kriittinen ajattelu. Esiopetuksen arki perustuu pienryhmätoimintaan, jossa otetaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Esiopetus tarjoaa lapsille laaja-alaisesti oivalluksia, elämyksiä ja oppimisen iloa.

Toteutamme myös alkuluokkatoimintaa yhteistyössä koulun kanssa syksyllä ja keväällä projektien muodossa. Alkuluokkatoiminnan tavoitteet ovat ryhmässä toimimisen taidot, oppilaan osallisuus ja aktiivisuus sekä vastuun kantaminen lähiympäristöstä.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Etusivu