Lapset ylittävät tien

Liikkuen, leikkien, laulaen, luoden, iloisesti yhdessä toimien, toistamme tukien.

Kettukallion päiväkoti toimii kolmessa rakennuksessa pohjoisella varhaiskasvatusalueella: Kettukallion päätalossa, Lusissa ja Kirkonkylän koululla.

Ryhmät

Kettukallion päätalossa toimii kolme lapsiryhmää ja Lusissa yksi ryhmä, joista kaikki ovat 1–5-vuotiaiden sisarusryhmiä. Lisäksi Kirkonkylän koulun yhteydessä toimii esiopetusryhmä.

  • Aurinkotarha
  • Kuulaakso
  • Pilvipoukama
  • Satulinna (Lusissa)
  • Siilit (esiopetus)

Aukiolo

Kettukallion päätalo on avoinna klo 6.30–16.30 (tarvittaessa klo 6.00–17.30)

Lusin yksikkö on avoinna klo 7.30–16.00 (yksikkö lakkautetaan 31.5.2022)

Kirkonkylän koulun esiopetus on avoinna klo 6.30–16.30. Maksutonta esiopetusta järjestetään klo 9–13.

Toiminta

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueeksi 2020–2021 on valittu osallisuus omaan oppimiseen ja itsestä huolehtiminen sekä mediakasvatus ja tieto- ja viestintätekniikan taidot. Panostamme hyvään hoidon aloitukseen ja aktiiviseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

Tavoitteenamme on, että lapsi saa olla samassa ryhmässä yhdessä sisarustensa kanssa 1-vuotiaasta eskariin siirtymiseen saakka. Ryhmien sisällä olemme muodostaneet pienryhmiä, joissa lapset toimivat omahoitajansa kanssa ikäistensä seurassa.

Toiminnassa huomioimme alueen hyvät liikuntamahdollisuudet ja luonnon läheisyyden. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen perhepäivähoitajien kanssa. Päätalo toimii alueen perhepäivähoitolasten varahoitopaikkana.

Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Esiopetus

Kirkonkylän esiopetus toimii Kirkonkylän koulun yhteydessä rauhallisella paikalla keskellä luontoa. Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin klo 9–13.

Toimintamme perustuu uuteen toiminnalliseen esiopetus- ja alkuopetussuunnitelmaan, joita toteutamme liikkuen, leikkien, tutkien ja ilmaisten. Esiopetuksen painopistealueita ovat omatoimisuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot sekä kriittinen ajattelu. Esiopetuksen arki perustuu pienryhmätoimintaan, jossa otetaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Esiopetus tarjoaa lapsille laaja-alaisesti oivalluksia, elämyksiä ja oppimisen iloa.

Toteutamme myös alkuluokkatoimintaa yhteistyössä koulun kanssa syksyllä ja keväällä projektien muodossa. Alkuluokkatoiminnan tavoitteet ovat ryhmässä toimimisen taidot, oppilaan osallisuus ja aktiivisuus sekä vastuun kantaminen lähiympäristöstä.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Lusissa toimiva Satulinnan ryhmä

Satulinna on pieni kodinomainen ryhmä, joka sijaitsee Lusin koulun pihapiirissä. Ympäristössä on upeat liikuntamahdollisuudet ja idyllinen maalaismaisema. Tapaamme kylän ikäihmisiä Kyllikki-toiminnan muodossa ja vierailemme lähitiloilla tutustumassa eläimiin. Satulinna lopettaa toimintansa 31.5.2022.

Etusivu