Päivitetty: 30.1.2024

Liikkuen, leikkien, laulaen, luoden, iloisesti yhdessä toimien, toistamme tukien.

Kettukallion päiväkoti kuuluu pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen.

Ryhmät

Kettukallion päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää. Lisäksi Kirkkiksen (Kirkonkylän) koulun yhteydessä toimii esiopetus.

  • Aurinkotarha 1-3v.
  • Pilvipoukama 2-4v.
  • Kuulaakso 3-5v.
  • Siilit (esiopetus)

Aukiolo

Kettukallion päiväkoti on avoinna klo 6.30–16.30

Päivystysnumero päiväkotiin 044 7975716

Kirkkiksen koulun esiopetus on avoinna klo 6.30–16.30. Maksutonta esiopetusta järjestetään klo 9–13. Päivystysnumero esiopetukseen 044 7975718

Toiminta

Panostamme hyvään hoidon aloitukseen ja aktiiviseen yhteistyöhön perheiden kanssa.

Toimintamme vahvuuksia ovat pienryhmätoiminta ja yhteistyö yli ryhmärajojen. Arjessa huomioimme alueen hyvät liikuntamahdollisuudet ja luonnon läheisyyden.

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueita ovat osallisuus omaan oppimiseen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä tunne- ja myötätuntokasvatus.

Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta.ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Esiopetus

Kirkkiksen koulu siirtyy väistötiloihin Tommola-taloon lukuvuoden 2024 – 2025 alussa tai sitten, kun hankkeen eteneminen sen mahdollistaa ( hyvoltk 230124 ).

Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin klo 9–13.

Toimintamme perustuu toiminnalliseen oppimiseen liikkuen, leikkien, tutkien ja ilmaisten. Esiopetuksen painopistealueita ovat omatoimisuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot sekä kriittinen ajattelu. Esiopetuksen arki perustuu pienryhmätoimintaan, jossa otetaan huomioon lasten yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Esiopetus tarjoaa lapsille laaja-alaisesti oivalluksia, elämyksiä ja oppimisen iloa.

Toteutamme myös alkuluokkatoimintaa yhteistyössä koulun kanssa. Alkuluokkatoiminnan tavoitteet ovat ryhmässä toimimisen taidot, oppilaan osallisuus ja aktiivisuus sekä vastuun kantaminen lähiympäristöstä.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Etusivu