Värikyniä purkissa

Esiopetus

Esiopetus eli eskari on vuotta ennen peruskoulun alkamista annettavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on taata lapsille tasavertaiset mahdollisuudet kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen. Esiopetuksessa vahvistetaan leikin ja opetuksen avulla myös lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa. Esiopetus tarjoaa lapselle pehmeän laskun koulumaailmaan.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään Heinolassa alakoulujen yhteydessä. Esiopetuksesta vastaa kuitenkin varhaiskasvatuspalvelut. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Maksutonta esiopetusta järjestetään arkisin aamupäivällä 4 h päivässä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, siitä peritään perheen tulojen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetukseen voi ilmoittautua vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Ilmoittautumisajankohta ilmoitetaan alkuvuodesta kaupungin verkkosivujen Ajankohtaiset-osiossa ja paikallislehdessä. Elokuussa 2021 alkavaan esiopetukseen hakuviikko on jo päättynyt, mutta esiopetukseen voi ilmoittautua myös hakuviikon jälkeen.

Alkuluokkatoiminta

Esiopetusta toteutetaan Heinolassa alkuluokkamallilla tai sitä mukaillen. Alkuluokkamallissa eskarilaiset ja ekaluokkalaiset toimivat yhdessä. Eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten ja jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa.

Kuljetus esiopetukseen

Jos esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on pidempi kuin 5 km, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on myös silloin, kun koulumatka on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Kuljetukset pyritään järjestämään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulkuneuvoa käyttäen.

Etusivu