Värikyniä purkissa

Esiopetus

Päivitetty: 17.5.2024

Esiopetus eli eskari on vuotta ennen peruskoulun alkamista annettavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on taata lapsille tasavertaiset mahdollisuudet kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen. Esiopetuksessa vahvistetaan leikin ja opetuksen avulla myös lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa. Esiopetus tarjoaa lapselle pehmeän laskun koulumaailmaan.

Esiopetuksen järjestäminen

Esiopetusta järjestetään Heinolassa alakoulujen yhteydessä. Esiopetuksesta vastaa kuitenkin varhaiskasvatuspalvelut. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Maksutonta esiopetusta järjestetään arkisin aamupäivällä 4 h päivässä. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, siitä peritään perheen tulojen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Esiopetus alkaa Heinolassa syksyllä 2024 ke 7.8.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetukseen voi ilmoittautua vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Helmikuussa on keskitetty hakuviikko, jolloin voit ilmoittautua syksyllä elokuussa alkavaan esiopetukseen. Ilmoittautumisajankohta ilmoitetaan alkuvuodesta kaupungin verkkosivuilla ja paikallislehdessä.

Alkuluokkatoiminta

Esiopetusta toteutetaan Heinolassa alkuluokkamallilla tai sitä mukaillen. Alkuluokkamallissa eskarilaiset ja ekaluokkalaiset toimivat yhdessä. Eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten ja jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa.

Viisivuotiaiden esiopetuskokeilu

Heinola on valittu mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun, joka toteutetaan vuosina 2021-2024. Kokeilu koskee 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Heinolassa esiopetuskokeilu toteutetaan Sinilähteen päiväkodissa.

Kuljetus esiopetukseen

Jos esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on pidempi kuin 5 km, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on myös silloin, kun koulumatka on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Kuljetukset pyritään järjestämään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulkuneuvoa käyttäen.

Etusivu