Lapset bussissa

Päivitetty: 10.2.2023

Kuka on oikeutettu kuljetukseen?

Jos esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on pidempi kuin 5 km, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Oppilaalla on tällöin oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Päätös matkan pituuden perusteella annettavasta kuljetuksesta tehdään oppilaalle automaattisesti esiopetuksen aloituksen yhteydessä.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Vanhempi voi hakea lapselle kuljetusetuutta sivun oikeasta reunasta (mobiilissa sivun alaosasta) löytyvällä lomakkeella. Päätöksen kuljetuksesta tekee tällöin varhaiskasvatusjohtaja.

Miten kuljetetaan?

Koulukuljetusten järjestämisen pääperiaatteita ovat turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kuljetukset pyritään järjestämään lyhyintä reittiä pitkin ja edullisinta kulkuneuvoa käyttäen.

Esiopetuksen oppilailla kuljetuksiin käytetään aina taksia tai vaihtoehtoisesti huoltajille maksettavaa saattoavustusta.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5 tuntia. Kuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Kuljetus tarjotaan vain siihen esiopetuspaikkaan, jota oppilaalle on kunnasta tarjottu.

Lue lisää koulukuljetusten periaatteista erillisestä oppaasta.

Etusivu