Sydän

Päivitetty: 17.2.2023

Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Hyvinvointilautakunta päättää esiopetuksen järjestämisestä vuosittain. Esiopetusta annetaan koulujen tiloissa toimivissa esiopetusryhmissä. Heinolassa järjestetään alkuluokkatoimintaa, jossa yhteistä toimintaa ja opetusta esiopetusikäisten ja ensimmäisen luokan oppilaiden kanssa on vähintään 10 tuntia viikossa.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Perusopetuslain mukainen esiopetus on koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras ja se on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Päätavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja oppimisedellytysten parantaminen. Tavoitteena on rakentaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus, jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Lapsen oma esiopetuksen oppimissuunnitelma siirtyy perusopetukseen.

Esiopetusikäisen lapsen huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen. Lapsi ilmoitetaan esiopetukseen alueelle, jossa koulupolku jatkuu yhtenäisenä. Päätöksen esiopetukseen ottamisesta tekee palveluohjaaja ja sijoitukset tehdään yhteistyössä esiopetusyksiköiden ja huoltajien kanssa.

Etusivu