Lapsia päiväkodissa

Päivitetty: 17.8.2023

Esiopetuksen opiskeluhuolto

Esiopetusikäisten terveydenhuolto liittyy osana esioppilaiden opiskeluhuoltoon.
Opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut. Terveydenhoitopalvelut järjestetään neuvolapalveluina.
Esiopetuksessa opiskeluhuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä.
Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla.

Toimi näin

Mikäli arvelet esiopetusikäiselläsi olevan tarvetta opiskeluhuollon palveluihin, ota asia puheeksi lapsen esiopettajan kanssa.

Etusivu