Kiipeilytelineitä päiväkodin pihalla

Kailaan päiväkoti sijaitsee keskustan alueella. Se toimii samassa pihapiirissä Kailaan koulun kanssa muodostaen yhdessä Kailas-talon kasvatusyhteisön. Päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa 2013 nimellä Niemelä-talon päiväkoti. Rainion päiväkoti ja alueen kotiperhepäivähoitajat ovat osa alueen varhaiskasvatuspalveluita.

Ryhmät

Kailaan päiväkodissa toimii syksystä 2021 alkaen ainoastaan kaksi esiopetusryhmää:

  • Kaakkurin kartano
  • Kuikan kartano

Aukiolo

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6.30–16.30, tarvittaessa erikseen sovitusti klo 6.00–17.30. Maksutonta esiopetusta järjestetään klo 8.30-12.30.

Toiminta

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueeksi 2020–2021 on valittu osallisuus omaan oppimiseen ja itsestä huolehtiminen sekä mediakasvatus ja tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Seuraa päiväkodin arkea lasten kuvaamana päiväkodin blogissa Eskarielämää Kailas-talossa.

Kailas-talo toimii myös alueen lähiliikuntapaikkana, jossa perheet voivat liikkua ja leikkiä iltaisin ja viikonloppuina.

Esiopetus

Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin klo 8.30-12.30.

Esiopetusta toteutetaan yhteistyössä perheiden kanssa valtakunnallisen ja kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetusryhmä toimii alkuluokkamallilla, jossa esiopetusoppilailla ja ekaluokkalaisilla on yhteisiä oppimistuokioita noin 10 tuntia viikossa.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Etusivu