Päivitetty: 26.1.2023

Uusi Kailaan päiväkoti on vielä rakennusvaiheessa ja valmistunee vuoden 2022 loppuun mennessä. Uusi rakennus otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Uuteen rakennukseen tulee päiväkoti, esiopetus ja alakoulu.

Ryhmät

Päiväkodin ryhmät selviävät, kun uusi rakennus otetaan käyttöön.

Aukiolo

Päiväkodin aukioloaika tarkentuu, kun rakennus otetaan käyttöön. Yleisesti ottaen päiväkotien aukioloaika Heinolassa on klo 6.30–16.30.

Toiminta

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueita ovat osallisuus omaan oppimiseen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä tunne- ja myötätuntokasvatus.

Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Esiopetus

Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin klo 9-13.

Esiopetusta toteutetaan yhteistyössä perheiden kanssa valtakunnallisen ja kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Etusivu