Lapsi konttaa leikkitunnelissa

Päivitetty: 30.10.2023

Tommola-talon päiväkodissa tarjotaan sekä päiväaikaista että ympärivuorokautista varhaiskasvatusta. Tommola-talon tiloissa toimii myös perhekeskus.

Ryhmät

Päiväkodissa toimii viisi vuorohoitoryhmää ja kaksi esiopetusryhmää.

  • Kirsikkalaakso (1–2-vuotiaat)
  • Kissankulma (2-5-vuotiaat)
  • Omenakumpu (3–5-vuotiaat)
  • Kesäkumpu (3–5-vuotiaat)
  • Huvikumpu (3-5-vuotiaat)
  • Koiramäki (esiopetus)
  • Vaahteramäki (esiopetus )

Aukiolo

Päiväkoti on avoinna klo 6.30–17.30

Päiväkodin ja esiopetuksen yhteinen päivystysnumero on p. 044 7976048

Lisäksi tarjolla on vuorohoitoa, jonka toiminta-aika on klo 5.00–22.00 sekä yöhoitoa huoltajien työstä johtuvan tarpeen mukaan 24/7.

Esiopetusryhmissä maksutonta esiopetusta järjestetään klo 9–13 ja/tai klo 13–17.

Toiminta

Tommola-talon toimintakulttuuriin kuuluu yhteistyö yli ryhmärajojen. Se tukee lapsen kasvun myötä tapahtuvia siirtymävaiheita.

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueita ovat osallisuus omaan oppimiseen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä tunne- ja myötätuntokasvatus.

Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Esiopetus

Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin klo 9–13 ja/tai iltapäivisin klo 13–17.

Esiopetusta toteutetaan yhteistyössä perheiden kanssa valtakunnallisen ja kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetusryhmä toimii alkuluokkamallilla, jossa esiopetusoppilailla ja ekaluokkalaisilla on yhteisiä oppimistuokioita noin 10 tuntia viikossa.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Vuorohoito

Vuorohoitoa on kello 18.00–6.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatus ja / tai viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatus. Ympärivuorokautista varhaiskasvatusta järjestetään kaikkina vuorokaudenaikoina ja kaikkina viikon päivinä.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa järjestetään ainoastaan niille lapsille, joiden sopimukseen varhaiskasvatuksesta on kirjattu vuorohoidon tarve lapsen huoltajien työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Lue lisää vuorohoidon linjauksista

Avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuksen kerho

Tommola-talon tiloissa toimivat myös avoimena varhaiskasvatustoimintana avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuksen kerho. Kerho on suunnattu 2,5–5-vuotiaille lapsille ja toimii keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–12. Avoin päiväkotitoiminta on lapsiperheille suunnattua maksutonta toimintaa.

Lue lisää avoimesta varhaiskasvatuksesta

Etusivu