Lelumuumi roikkuu repusta

Päivitetty: 30.1.2024

Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään Heinolassa varhaiskasvatuksessa peruskoulujen toimintapäivinä (ma–pe) 4 tuntia. Perusopetuslain mukainen esiopetusaika otetaan huomioon varhaiskasvatusmaksua alentavana tekijänä esiopetuksen ajalta. Muulloin esiopetusikäisiltä peritään yleisten maksuperusteiden mukainen maksu. Maksuton esiopetus (enintään 84 tuntia/kk) sisältyy sovittuun varhaiskasvatusaikaan.

Heinolassa on käytössä esiopetusikäisille kaksi varhaiskasvatuksen tuntiluokkaa (maksuton esiopetus 4 tuntia + maksullinen varhaiskasvatusaika):

  • Esiopetus + varhaiskasvatusaika enintään 168 tuntia kuukaudessa 60 % kokopäivämaksusta. Huom. josta maksullisen varhaiskasvatuksen osuus max 84h/kk.
  • Esiopetus + varhaiskasvatusaika yli 168 tuntia kuukaudessa 80 % kokopäivämaksusta

Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta ei vähennetä esiopetusaikaa (4 h).

Maksu määritellään lapselle ennalta varattujen varhaiskasvatusaikojen perusteella.

Ajat tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan mahdollisimman aikaisin, viimeistään edellisen viikon sunnuntaihin klo 24.00 mennessä seuraavan viikon osallistumisajat ja päivät.

Jos palveluntarpeeksi on valittuna Esiopetus + varhaiskasvatusaika enintään 168 h / kk, tulee huoltajien tarkkailla Edlevon hoitoaikojen kohdalla varatut tunnit ( ei esiopetusta ), ettei 84h ylity.

Jos varauksen tai toteuman tunnit ylittyvät, laskutetaan seuraavan tuntiportaan mukaisesti. Laskutus tapahtuu automaattisen ylilaskutuksen kautta. Huoltajien tulee itse seurata lapselle varattuja sekä toteutuneita tunteja.

Lapsen varhaiskasvatusajoista sovitaan päiväkodin johtajan kanssa täyttämällä Sopimus lapsen varhaiskasvatusajoista -lomake. Lomake löytyy sivun oikeasta reunasta (mobiilissa sivun alaosasta) sekä päiväkodista. Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna lapsen hoitopaikkaan.

Etusivu