Kolikkopinot

Varhaiskasvatusmaksut

Päivitetty: 22.5.2024

Kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, johon vaikuttavat perheen koko, hoitotunnit sekä perheen yhteenlasketut kuukausitulot (bruttotulot ennen verojen vähennystä).

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Edellinen indeksitarkistus tehtiin 1.8.2022. Tulorajat muuttuivat myös 1.3.2023 tehdyn varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vuoksi. ​Elokuun 2024 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 4.12.2023 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1062/2023). Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2024 alkaen

Tuntiperusteisen maksun tuntiluokat ja ylilaskutus

Heinolassa on käytössä kolme tuntiluokkaa: sovittu varhaiskasvatusaika enintään 84 tuntia kuukaudessa, maksuna peritään 60 % kokoaikaisesta maksusta, varhaiskasvatusaika enintään 147 tuntia kuukaudessa, maksuna 80 % kokoaikaisesta maksusta, varhaiskasvatusaika yli 147 tuntia kuukaudessa, maksuna kokoaikainen kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat tulot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrityksessä otetaan tuloina huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon esim. lapsilisää, vammaistukea, sotilasavustusta, asumistukea, opintorahaa, opintotuen asumislisää eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulotietojen toimittaminen

Toimita seuraavat asiakirjat: täytetty tuloselvityslomake perheen tuloista, lomakkeen liitteeksi tositteet tuloista (esim. palkkatuloista palkkaerittelyt, etuuksista Kelan päätökset) sekä uusin verotustodistus. Perhe voi myös ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen ja hyvitykset

Perheen tulojen, perhekoon tai lapsen varhaiskasvatusajan muuttuessa asiakasmaksua tarkistetaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Perheen tulee itse huolehtia tulotietojen ilmoittamisesta. Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Kun lapsi on pois koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Tutustu myös sairaus-, kesä- ja koronahyvityksiin.

Esiopetusikäisen varhaiskasvatusmaksu

Esiopetusta järjestetään Heinolassa varhaiskasvatuksessa peruskoulujen toimintapäivinä (ma–pe) 4 tuntia aamupäivisin. Esiopetusajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua, mutta mahdollisesta varhaiskasvatuksesta ennen ja jälkeen esiopetuksen peritään normaali varhaiskasvatusmaksu. Heinolassa on käytössä kaksi tuntiluokkaa esiopetusikäisille: esiopetus + hoito max. 168 h/kk, josta peritään 60 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta sekä esiopetus + hoito yli 168 h/kk, josta peritään 80 % kokoaikaisesta maksusta.

Etusivu