Kolikkopinot

Varhaiskasvatusmaksut

Päivitetty: 21.11.2023

Kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, johon vaikuttavat perheen koko, hoitotunnit sekä perheen yhteenlasketut kuukausitulot (bruttotulot ennen verojen vähennystä).

Asiakasmaksulaki muuttuu 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tuntiperusteisen maksun tuntiluokat ja ylilaskutus

Heinolassa on käytössä kolme tuntiluokkaa: sovittu varhaiskasvatusaika enintään 84 tuntia kuukaudessa, maksuna peritään 60 % kokoaikaisesta maksusta, varhaiskasvatusaika enintään 147 tuntia kuukaudessa, maksuna 80 % kokoaikaisesta maksusta, varhaiskasvatusaika yli 147 tuntia kuukaudessa, maksuna kokoaikainen kuukausimaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat tulot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrityksessä otetaan tuloina huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Tuloina ei oteta huomioon esim. lapsilisää, vammaistukea, sotilasavustusta, asumistukea, opintorahaa, opintotuen asumislisää eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulotietojen toimittaminen

Toimita seuraavat asiakirjat: täytetty tuloselvityslomake perheen tuloista, lomakkeen liitteeksi tositteet tuloista (esim. palkkatuloista palkkaerittelyt, etuuksista Kelan päätökset) sekä uusin verotustodistus. Perhe voi myös ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen ja hyvitykset

Perheen tulojen, perhekoon tai lapsen varhaiskasvatusajan muuttuessa asiakasmaksua tarkistetaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Perheen tulee itse huolehtia tulotietojen ilmoittamisesta. Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Kun lapsi on pois koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Tutustu myös sairaus-, kesä- ja koronahyvityksiin.

Esiopetusikäisen varhaiskasvatusmaksu

Esiopetusta järjestetään Heinolassa varhaiskasvatuksessa peruskoulujen toimintapäivinä (ma–pe) 4 tuntia aamupäivisin. Esiopetusajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua, mutta mahdollisesta varhaiskasvatuksesta ennen ja jälkeen esiopetuksen peritään normaali varhaiskasvatusmaksu. Heinolassa on käytössä kaksi tuntiluokkaa esiopetusikäisille: esiopetus + hoito max. 168 h/kk, josta peritään 60 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta sekä esiopetus + hoito yli 168 h/kk, josta peritään 80 % kokoaikaisesta maksusta.

Etusivu