Päivitetty: 4.6.2024

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu nousee nykyisestä 295 eurosta 311 euroon. Alin perittävä maksu nousee nykyisestä 28 eurosta 30 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen asiakasmaksu on
30 €/kk – 311 €/kk. Jos tulojen ja perhekoon mukainen maksu alittaa 30 €/kk, maksua ei peritä.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Perheen bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu on 10,7 % tästä erotuksesta.

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 lähtien.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa huomioidaan elokuussa 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus. Uudistus koskee lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Näillä lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen alkaa touko-kesäkuussa 2023. Perhevapaauudistuksen myötä vanhemmat voivat käyttää vanhempainrahapäiviä, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy enintään 13 viikon vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajan. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua siitä lapsesta, jota vanhempainvapaa koskee.

Katso myös seuraavat sivut:

Perheen kokoTuloraja €MaksuprosenttiMaksu 30 €,
tulot alkaen
Maksu 311 €,
tulot alkaen
24 066 €10,7 %4 346 €6 968 €
35 245 €10,7 %5 525 €8 147 €
45 956 €10,7 %6 236 €8 858 €
56 667 €10,7 %6 947 €9 569 €
67 376 €10,7 %7 656 €10 278 €

Taulukko sanallisesti:

Esimerkki : Jos perheen koko on 2 henkilöä, alimman maksun (30 €/kk) tuloraja on 4 346 €/kk ja korkeimman maksun ( 311 €/kk) tuloraja on 6 968€/kk.

Jos perheen koko on 3 henkilöä, alimman maksun (30 €/kk) tuloraja on 5 525€/kk ja korkeimman maksun (311 €/kk) tuloraja on 8 147€/kk.

Jos perheen koko on 4 henkilöä, alimman maksun (30 €/kk) tuloraja on 6 236€/kk ja korkeimman maksun (311€/kk) tuloraja on 8 858€/kk.

Jos perheen koko on 5 henkilöä, alimman maksun (30 €/ kk tuloraja on 6 947€/kk ja korkeimman maksun (311 €/kk) tuloraja on 9 569€.

Jos perheen koko on 6 henkilöä, alimman maksun (30€/kk) tuloraja on 7 656 € ja korkeimman maksun (311 €/kk) tuloraja on 10 278 €.

Rahapinot

Löysitkö etsimäsi tiedon? Vastaa ensimmäisenä!

Yhteystiedot

PL 1001, 18101 Heinola
Y-tunnus: 1068892-9

Kaupungintalon osoite:
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
puhelinvaihde p. 03 849 30

Vaihteen aukioloajat:

  • ma-to 8.30–15.30
  • pe ja juhlapyhien aatot 8.30–15.00.

kirjaamo@heinola.fi

Yhteystiedot

Tietosuoja ja saavutettavuus

Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste

Etusivu