Sydän

Päivitetty: 20.2.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten perheen tulee ilmoittaa perheen tulotiedot mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa, kuitenkin viimeistään varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä.

Toimita seuraavat asiakirjat:

  • Täytetty tuloselvityslomake perheen tuloista (löytyy sivun oikeasta reunasta)
  • Lomakkeen liitteeksi tositteet tuloista (esim. palkkatuloista palkkaerittelyt, etuuksista Kelan päätökset)
  • Uusin verotustodistus (vuodelta 2022 )

Perhe voi ilmoittaa hyväksyvänsä korkeimman maksun, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa!

Perheen tulee toimittaa uudet tulotiedot vuosittain. Maksu tarkistetaan takautuvasti vain, jos maksu osoittautuu virheelliseksi. Mikäli maksupäätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan laskuttaa takautuvasti enintään vuoden ajalta. Perheen tulee itse huolehtia tulotietojen ilmoittamisesta.

Perheen tulee ilmoittaa tulotiedot, jos tuloissa tapahtuu muutoksia +- 10 %. Tulotiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisesti varhaiskasvatuksen WEB-palvelun kautta (vaatii tunnistautumisen).

Lue lisää varhaiskasvatusmaksun tarkistamisesta ja hyvityksistä.

Tulotietojen toimittaminen sähköisesti

Kun tuloselvityslomake toimitetaan WEB-palvelun kautta, lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa, sillä tunnistautuminen tapahtuu WEB-palvelussa. Ohjeita tulotietojen toimittamisesta WEB-palvelun kautta löydät kirjautumalla WEB-palveluun.

Tulotietojen toimittaminen postitse

Tietoturvasyistä emme suosittele tulotietojen toimitusta sähköpostitse. Vaihtoehtoisesti tulotiedot voi toimittaa suomi.fi-viestipalvelun kautta (Heinolan kaupunki > Varhaiskasvatus) tai toimittaa postitse osoitteeseen:

Heinolan kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
PL 1001
18101 Heinola

Mikäli perhe ei toimita kirjallisia tulotietoja määräaikaan mennessä, peritään korkein asiakasmaksu, jota ei korjata takautuvasti.

Katso myös sivu Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat tulot

Etusivu