Lapset leikkivät leluilla

Vierumäen päiväkoti aloitti toimintansa syksyllä 2019 samassa rakennuksessa Vierumäen koulun kanssa.

Ryhmät

Päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää:

  • Naavatassut (1–3-vuotiaat)
  • Sammalmetsä (3–5-vuotiaat)

Aukiolo

Päiväkoti on avoinna klo 6.30–16.30, tarvittaessa klo 6.15–16.45.

Toiminta

Heinolan varhaiskasvatuksen oppimisen painopistealueeksi 2020–2021 on valittu osallisuus omaan oppimiseen ja itsestä huolehtiminen sekä mediakasvatus ja tieto- ja viestintätekniikan taidot. Lähimetsä ja koulun liikuntapaikat tarjoavat hyvät mahdollisuudet liikkumiseen ja leikkimiseen.

Rakennuksen suunnittelussa ja tilojen käytössä on otettu huomioon oppimisympäristö, joka tukee lapsen osallisuutta ja toiminnallisuutta uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää varhaiskasvatuksen tavoitteista Heinolan varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Esiopetus

Esiopetusta toteutetaan valtakunnallisen ja kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Sammalmetsän ryhmän esiopetusikäiset lapset osallistuvat Vierumäen koulun 0–1–2-luokan toimintaan esiopetusajan.

Maksutonta esiopetusta tarjotaan lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua peruskoulun toimintapäivinä 4 tuntia aamupäivisin. Maksuton esiopetusaika Vierumäen päiväkodissa on klo 8.15–12.15.

Lue lisää esiopetuksesta esiopetuksen sivuilta

Etusivu