Päivitetty: 13.1.2023

Heinolassa ympäristön tilaa seurataan monipuolisesti.

Jatkuvasti tai projektimuotoisesti seurataan tai on lähivuosina tutkittu vesistöjen tilaa, pohjavesialueiden suojelusuunnitelman toteutumista keskustan ilmanlaatua, maaperän taustapitoisuuksia ja ympäristön tilaa kuvaavia bioindikaattoreita.

Melukartoituksia, hulevesiselvityksiä ja luontoselvityksiä tehdään jatkuvasti kaavoituksen yhteydessä.

Ympäristön tila -raportti

Ympäristön tilaa koskeva raportin päivitys on valmistunut Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.

Tutustu raporttiinReakSpeaker Kuuntele kuvake.

Raporttiin on koottu tietoja ympäristön tilaan liittyvistä aihealueista:

  • maaperä
  • vesistöt
  • pohjavedet
  • ilmanlaatu
  • ilmasto
  • melu
  • jätteet ja jätevedet
  • luonnonvarat
  • uhanalaiset lajit ja luonnonsuojelu.

Aineistoa kerättiin kaupungin omista tutkimustuloksista, ulkopuolisilla toimijoilla teetetyistä tutkimuksista ja raporteista, tehtaiden vuosikertomuksista sekä valtion ympäristöhallinnon tietokannoista.

Etusivu