Päivitetty: 29.12.2020

Heinolassa on tehty kokonaisvaltainen melutilanteen perusselvitys viimeksi vuonna 2001.

Omia meluselvityksiään ovat teettäneet melua aiheuttava teollisuus ja muut toimijat, kuten Versowood Oy, Stora Enso Oyj:n Heinolan flutingtehdas sekä Stora Enso Packaging Oy, ampumarata, moottoriradat, kesäteatteri sekä Kuusakoski Oy.

Maantieliikenteen melu

Maantieliikenteen merkittävin melunaiheuttaja oli vuoden 2001 selvityksen mukaan valtatie 4/5 Vierumäeltä Lusiin. Melun kannalta vähemmän merkityksellisiä olivat maantie 140 Heinolasta Vierumäelle sekä kantatie 46 Kirkonkylästä Kouvolaan päin.

Vuonna 2005 valtatie 4 kunnostettiin moottoritieksi. Kaupunki on teettänyt moottoritien meluselvityksen v. 2007, selvityksessä on suositeltu melusuojausten lisäystä.

Raideliikenteen melu

Raideliikenteen osuus Heinolan melupäästöistä oli pieni, mutta vesiliikenteestä aiheutui jonkin verran melua.

Teollisuusmelu

Teollisuusmelun tärkeimpiä lähteitä olivat tuolloin Vierumäen Teollisuus Oy (nykyinen Versowood Oy), Kuusakoski Oy, Upo Floor Oy, Högfors Sento Oy, Stora Enso Packaging Oy, Suomen Kuitulevy Oy, Lahti Energia Oy ja Stora Enso Oyj:n Heinolan flutingtehdas, joista osa on myöhemmin lopettanut toimintansa.

Muu melu

Muita mainittuja melun aiheuttajia olivat erilaiset vapaa-ajantoiminnot kuten moottori- ja ampumaurheilu, kesäteatterin tapahtumat sekä rakentamiseen liittyvät toiminnot.

Etusivu