Päivitetty: 13.6.2024

Ympäristönsuojelussa palvellaan asiakkaita viranhaltijoiden suorista puhelinnumeroista. Parhaiten palvelua saa, kun lähettää viestin suoraan viranhaltijan sähköpostiin.

Ympäristönsuojelun tehtäväkenttään kuuluu mm. ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittely ja valvonta, jätehuollon valvonta ja pienyritysten neuvonta ja valvonta. Tehtäviä ovat myös ympäristöntilan seuranta sekä luonnonsuojelun, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen edistäminen.

Ympäristönsuojelu tekee tarkastuksia, antaa lausuntoja ja neuvoo kuntalaisia ympäristönsuojelua koskevissa asioissa.

Heinolan kaupungin ympäristönsuojelu hoitaa tehtäviä Heinolan kaupungin alueella ja yhteistyösopimuksen mukaisesti myös Hartolan, Iitin ja Sysmän kuntien alueilla. 

Ympäristötoimen päätoimipiste sijaitsee Heinolassa. Lisäksi Hartolan, Sysmän ja Iitin kunnanvirastoihin on sijoitettu yksi työntekijä. Jokaisessa kunnassa toimii myös oma luottamushenkilöorganisaatio.

Asiakaskäynnit toimistolla VAIN etukäteen varattuna aikana.

Etusivu