Rantamaisema

Päivitetty: 13.6.2024

Kestävä kehitys on sellaista kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen keskeiset osa-alueet ovat ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Yksi kestävän kehityksen pitkän ajan tavoitteista on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Kestävä toiminta paikallistasolla vaikuttaa maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisuun.

Aalborgin sopimus

Heinolan kaupunki on allekirjoittanut 15.4.1997 Aalborgin sopimuksen, joka on Euroopan kaupunkien ja kuntien sopimus toiminnasta kohti kestävää kehitystä. Allekirjoituksellaan kaupunginvaltuusto sitoutui kehittämään kaupunkia sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden pohjalta.

Kestävän kehityksen toimintaohjelma

Heinolan ensimmäinen kestävän kehityksen toimintaohjelma hyväksyttiin Heinolan kaupunginvaltuustossa 20.12.1999 ja se on päivitetty nyt kolme kertaa.

Tutustu kestävän kehityksen toimintaohjelmaan vuosille 2017 – 2021.pdf.ReakSpeaker Kuuntele kuvake

Ilmastoasiat

Heinolan kaupunki liittyi hiilineutraaliksi pyrkivien kuntien HINKU-verkostoon marraskuussa 2019. Verkostoa ylläpitää Suomen ympäristökeskus (SYKE). Kuntien energiatehokkuussopimukseen Heinola oli liittynyt jo aiemmin. Heinolan ensimmäiset ilmastotavoitteet liittyvät kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Lisäksi Heinola pyrkii edistämään kestävien vaihtoehtojen valitsemista öljylämmityksen tilalle tai rinnalle.

Ilmastotyötä tehdään yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton kanssa. Päijät-Hämeen ilmastotiekarttaa esitellään Päijät-Hämeen liiton sivuilla.

Heinolan ilmastotiekartta on kestävän kehityksen ytimessä

Heinolan kaupungin vuoden 2021 syksyllä käynnistämän ilmastotiekartan.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake valmistelu osoittaa tietä hiilineutraaliin vihreään Heinolaan. Hankkeen tavoitteena on laatia konkreettinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinkeinoelämää edistävä suunnitelma, jolla Suomen kansalliset ja EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan. Lue lisää ilmastotiekarttahankkeesta.

Ilmastokumppanuus

Ilmastokumppanuus tarjoaa organisaatioille helpon tavan aloittaa ilmastotyö, on kyseessä yhden henkilön yritys tai isompi liiketoiminta. Päijät-Hämeen liitto yhdessä kuntien kanssa tarjoaa Ilmastokumppanuutta kaikille yrityksille ja yhteisöille Päijät-Hämeessä. Lisätietoja löydät kaupungin Ilmastokumppanuus-sivulta.

Etusivu