Rantamaisema

Päivitetty: 8.11.2023

Ilmastokumppanuus tarjoaa organisaatioille helpon tavan aloittaa ilmastotyö, on kyseessä yhden henkilön yritys tai isompi liiketoiminta. Ilmastokumppanuuteen mukaan lähtemisen syitä on erilaisia. Opinnäytetyön osana tehdyssä kyselyssä Ilmastokumppanit nostivat tärkeimmiksi ilmastotyön tekemisen, ympäristömyönteisen imagon sekä liittymisen helppouden. Positiivinen näkyvyys ja yritystoiminnan ympäristöystävällisyyden kehittyminen ovat kärkipäässä hyödyistä, mitä vastaajat odottavat saavansa kumppanuudelta.

Yritykset määrittelevät itse omat ilmastotavoitteensa sekä päästövähennystoimensa alkukartoituksen pohjalta. Ilmastokumppaneiden asettamista tavoitteista iso osa liittyy ympäristö- ja ilmastoasioiden selvittämiseen ja/tai huomioimiseen sekä niistä viestimiseen ja energiateemoihin (energiansäästö, uusiutuva energia).

Ympäristöministeriön rahoittama Ilmastokumppanuus – Kunnat ja yritykset hanke on loppumaisillaan, mutta toimintamalli jää elämään kunnissa. Jatkossakin mukaan toivotaan erilaisia toimijoita, jotta verkosto saadaan eläväksi. Ole yhteydessä oman kuntasi yhteyshenkilöön ja lähde mukaan Ilmastokumppaniksi.

Miksi ja miten Ilmastokumppaniksi?

Ilmastokumppaniksi pääset selvittämällä yrityksesi nykytilan ja asettamalla tavoitteet lähivuosille. Ilmastokumppanuuden kautta saat käyttöösi alkukartoituslomakkeen, koottua materiaalia ilmasto- ja ympäristöasioista sekä tukea prosessin läpikäymiseen. Hiilijalanjäljen voit mitata halutessasi WWF:n ilmastolaskurilla.

Tavoitteiden asettamisen jälkeen solmitaan Ilmastokumppanuus-sitoumus kuntajohtajan kanssa. Saat viestinnän tueksi “Teemme ilmastotyötä” -logon. Organisaatiosi tiedot tulevat kunnan nettisivuille ja Päijät-Hämeen liitto sekä kunnat viestivät Ilmastokumppanuudesta. Samalla pääset mukaan kumppaniverkostoon.

Yhteistyö sekä verkostoituminen kunnan ja muiden yrittäjien kanssa tsemppaa eteenpäin. Vertaistuki muilta samassa tilanteessa olevilta ja hyvät esimerkit helpottavat ja tekevät ilmastotyön pyörittämisestä mukavampaa. Ilmastokumppanuus on jatkuva prosessi. Edistymistä seurataan ja tavoitteita tarkennetaan vuosittain.

Ilmastokumppanuus-malli on ollut käytössä Lahden kaupungilla jo vuodesta 2015, ja se on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi myös muissa kaupungeissa. Uuden hankkeen myötä mallia laajennetaan kattamaan koko Päijät-Häme, ja siitä tehdään pysyvä toimintamalli.

Mikäli kiinnostuit Ilmastokumppanuudesta, lue lisää Päijät-Hämeen liiton Ilmastokumppanuus-sivulta.

Etusivu