Päivitetty: 9.8.2021

Jätevesiä ovat talousjätevesi, harmaat vedet ja vähäiset pesuvedet.

Heinolassa kaikki talousjätevedet tulee ensisijaisesti johtaa yleiseen viemäriverkostoon ja johtaa kaupungin jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.

Yritykset voivat tehdä teollisuusjätevesisopimuksen kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa tai puhdistaa itse jätevetensä, jolloin yleensä tarvitaan ympäristölupa.

Jos liittyminen yleiseen viemäriverkostoon ei ole mahdollista eikä toimintaan tarvita ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Ympäristönsuojelulain mukaan vanhojen jätevesijärjestelmien pitää täyttää nykyiset puhdistusvaatimukset ranta-alueilla 100 m:n etäisyydellä vesistöstä sekä pohjavesialueilla viimeistään 31.10.2019 alkaen. Muualla nykyvaatimukset on täytettävä viimeistään, kun tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen muutostyö tai kiinteistöllä tehdään muu suuri remontti. 

Jätevesien määritelmiä:

  • Talousjätevesi: jätevettä, joka on peräisin asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta peräisin olevaa jätevettä.

  • Harmaat vedet: asumisjätevettä, joka muodostuu pääosin peseytymiseen (esim. suihkuvedet), ruoanlaittoon, astian- ja pyykinpesuun käytetystä vedestä.

  • Vähäiset pesuvedet: Muut kuin vesikäymälän vedet voidaan katsoa vähäisiksi pesuvesiksi, jos kiinteistöllä on kantovesi tai ns. kesävesi, mutta ei kiinteitä vesikalusteita (lämminvesivaraaja, pesukoneliitäntä, suihku).
Etusivu