Päivitetty: 17.4.2023

Milloin jäteasema on auki? 

Mistä löydän jätevesisuunnittelijan? 

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sivuilla on kattava lista Päijät-Hämeessä toimivista jätevesisuunnittelijoista.

Millainen jätevesijärjestelmä kesämökin pesuvesille tarvitaan? 

Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttaa mökin varustelutaso. Ympäristöhallinnon sivuilla on kerrottu vaihtoehdoista eri varustetasoille.

Miten järjestän kesäasunnon jätehuollon? 

Kesäasukkaita kohdellaan jätehuollossa aivan samoin kuin saman alueen vakituisiakin asukkaita. Haja-asutusalueilla Päijät-Hämeen Jätehuolto PHJ on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen. Taajama-alueilla jätehuoltoyrityksillä on todellista kilpailua ja palveluja on hyvin saatavilla. Siellä kiinteistönomistaja kilpailuttaa ja valitsee vapaasti jätteen kuljettajan. 
Kesäasunnon jätehuoltoon on käytännössä kolme vaihtoehtoa: 

  •  omat astiat 
  •  kimppa naapurin kanssa
  •  aluekeräyspisteen asiakkaaksi liittyminen (vain jos mökki sijaitsee PHJ:n kilpailuttamalla alueella) 

Lisätietoja: www.salpakierto.fi 

Naapurini piha on siivoton. Miten pitää toimia? 

Meillä kaikilla on vähän erilainen käsitys siitä, mikä on siisti. Mieti ensin, häiritseekö pihan siivottomuus sinua aivan oikeasti niin paljon, että siihen on puututtava. Vai hyväksytkö sen, että naapurisi hoitaa pihaansa eri tavalla kuin sinä? Keskustele asiasta naapurisi kanssa. Kerro, mikä pihassa huolestuttaa ja tarjoa tarvittaessa myös apua. 

Jos asia ei etene yhdessä naapurin kanssa tai pihassa säilytetään hallitsemattomasti kotitalousjätettä tai vaarallisia jätteitä, voit ottaa yhteyttä ympäristötoimistoon. Puh. 044 769 3000 tai ymparisto@heinola.fi.

Miten saan tutkittua kaivoveden laadun? 

Kaivovesien laatua koskevaa neuvontaa tekee kunnan terveydensuojeluviranomainen. Heinolan kaupungin viranomaisena toimii Päijät-Hämeen ympäristöterveys.

Lintujen ruokinta aiheuttaa haittoja, miten pitää toimia?

Heinolassa lintujen ruokinta on kielletty torilla, Rantapuistossa venelaitureilla ja niiden läheisyydessä sekä yleisillä uimarannoilla ja uimapaikoilla. Taloyhtiöt ovat omilla järjestyssäännöillä saattaneet kieltää lintujen ruokinnan parvekkeilla ja piha-alueilla. Mikäli lintujen ruokinta taloyhtiössä aiheuttaa haittaa, niin ensisijaisesti tulee olla yhteydessä isännöitsijään.  

Elintarvikejätteiden ja ruoantähteiden käyttö on kielletty luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa, sillä ne houkuttelevat paikalle myös haittaeläimiä kuten rottia. 

Mikäli luonnonvaraiset eläimet aiheuttavat asuinympäristössä viihtyvyys- tai terveyshaittaa, niin terveydensuojeluviranomainen voi kieltää niiden ruokinnan kokonaan. 

Miten omenat hävitetään jätteenä? 

Pilaantuneet omenat otetaan Salpakierron lajitteluasemilla vastaan maksutta haravointijätteenä. Omenat saavat olla myös muumiotautisia tai muuten pilaantuneita.   

Kiinteistölläni on rottia, miten pitää toimia? 

Paras keino torjua jyrsijöitä on varmistaa, ettei niille ole ravintoa tarjolla esimerkiksi lintujen ruokintapaikoilla tai avoimissa komposteissa. Tarkista myös jäteastioiden tiiveys. Lisäksi jyrsijät pitää yrittää hävittää loukkuja käyttämällä. 
Jos ongelma on ehtinyt laajentua pahaksi, on syytä ottaa yhteyttä ammattilaiseen, joka tekee myrkytyksen. Lisätietoja terveydensuojelusta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta:  

Terveydensuojelu ja elintarvikevalvonta
Kemikaalilaki säätelee ammattimaista tuholaistorjuntaa

Mihin risut voi viedä? 

Risujätteet otetaan maksutta vastaan kaikilla jäteasemilla.

Voinko polttaa purkupuuta tai risuja omalla kiinteistölläni? 

Risujätteet otetaan maksutta vastaan kaikilla jäteasemilla tai ne voi kompostoida tai käyttää hyödyksi haketettuna. 

Päijät-Hämeen uudet jätehuoltomääräykset kieltävät puutarhajätteen hävittämisen polttamalla sekä taajamissa että haja-asutusalueella. Kuivia oksia, risuja ja käsittelemätöntä puuta saa kuitenkin käyttää esimerkiksi nuotion tai grillin polttoaineena, kun tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen vaan esimerkiksi makkaroiden paisto. Katso tästä ohje puutarhajätteen polttaminen.
 

Löysin maastosta laittoman kaatopaikan. Mihin siitä ilmoitetaan? 

Meidän on helpointa löytää paikalle, jos merkitset paikan kartalle. Se käy helposti Heinolan kaupungin palautepalvelun kautta. Valitse palautekanavaksi Ympäristöasiat. Kirjoita havaintosi. Merkitse paikka kartalle käyttämällä kartan vasemmassa reunassa olevia työkaluja. Pelkkä kartan liikuttaminen oikeaan kohtaan ei välitä sijaintia palautteen vastaanottajalle. 

Otitko valokuvan? Senkin voit liittää palautteeseen. 
 

Löysin hylätyn ajoneuvon / romuajoneuvon. Mihin siitä ilmoitetaan?

Ilmoita hylätyistä ajoneuvoista kaupungin kirjaamoon kirjaamo@heinola.fi. Viestisi välitetään katumestarille.
 

Mihin voin viedä vaaralliset jätteet? 

Kotitalouksien vaaralliset jätteet otetaan maksutta vastaan kaikilla jäteasemilla. Lue asiasta lisää Salpakierto Oy:n sivulta.
 

Millainen on järven syvyys ja vedenlaatu? 

Tietoja Suomen järvistä kerätään kahteen tietokantaan. 

Järviwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Sieltä löytyy perustiedot kaikista Suomen yli hehtaarin kokoisista järvistä ja valmiit työkalut, joilla käyttäjät voivat jakaa muun muassa valokuvia ja havaintoja. Syötä haluamasi järven nimi etusivun hakukenttään. 

Ympäristöhallinnon avoin tieto on järjestelmä, jonka käyttäjäksi tulee rekisteröityä. Sinne on koottu tiedot kaikista Suomen järvistä ja niiden vedenlaatutiedoista. Näihin tietoihin hyväksytään vain ammattilaisten tekemät vesitutkimukset. 

Jos näistä lähteistä ei löydy etsimääsi tietoa tai tarvitset apua tulosten tulkintaan, voit olla yhteydessä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluun puh. 044 769 3000, ymparisto@heinola.fi. 
 

Vedessä on levää? 

Jos epäilet, että vedessä on sinilevää, älä käytä sitä löylyvetenä eikä ruoanvalmistukseen. Lue tarkemmat ohjeet levän tunnistamisesta ja riskeistä.
 

Ruskea massa tai harmahtava kalvo ojassa?

Poikkeavista havainnoista kannattaa ilmoittaa Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluun Puh. 044 769 3000 tai ymparisto@heinola.fi, vaikka ilmiöille löytyykin usein luonnollinen syy. 

Esimerkiksi rautabakteeri saa ojassa aikaan pahan näköisen punaruskean massan pohjalle ja  öljymäisen kalvon veden pintaan. 
 

Öljyä vedessä?

Kaikki öljymäinen kalvo veden pinnalla ei välttämättä ole oikeasti öljyä. Jos öljyinen kalvo vedessä ei hajoa kepillä koskemalla ja haisee selvästi öljylle, soita hätänumeroon 112. Pelastuslaitos tekee öljyvahinkojen ensitorjuntaa. Hyvin pienistä havainnoista, jotka eivät leviä ojan veden mukana eteenpäin voit ilmoittaa vasta seuraavana arkipäivänä ympäristönsuojelun numeroon 044 769 3000. 

Longinojan aktiivit ovat keränneet omalle internetsivulleen ohjeita, miten voi tunnistaa erilaisia poikkeavia päästöjä purossa tai ojassa poikkeavia päästöjä purossa tai ojassa. Huom! Longinoja sijaitsee pääkaupunkiseudulla, joten hätänumeroa lukuun ottamatta yhteystietoja ei voi käyttää Päijät-Hämeessä. 
 

Haluaisin niittää tai ruopata rantaa. Mitä lupia tarvitaan? 

Perusohje on, että aina jos mennään koneella vesistön puolelle, tarvitaan vähintään ilmoitus Hämeen ELY-keskukselle. Suuremmille ruoppauksille on haettava vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. ELY-keskus arvioi ilmoituksen perusteella luvan tarpeen. 

Lisätietoja ja lomakkeet ruoppausilmoituksen tekemiseen.
 

Olen tekemässä lantapatteria / varastoin lantaa aumassa. Mihin siitä ilmoitetaan?

Aumasta eli lantapatterista tulee ilmoittaa etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Lisätietoja ja lomake aumausilmoituksen tekemiseen.

Lomakkeen tiedoista poiketen ilmoitus toimitetaan Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluun, os. PL 1001, 18101 Heinola. 
  

Haluaisin asentaa maalämpöjärjestelmän. Mitä pitää ottaa huomioon? 

Jos aiot vaihtaa lämmitysjärjestelmän, ole ensin yhteydessä rakennusvalvontaan, sillä muutokselle tarvitaan yleensä toimenpidelupa. Maalämpöjärjestelmän sijoittamiselle on tiettyjä etäisyysvaatimuksia, joiden tulee täyttyä.  

Heinolassa ja Hartolassa maalämmön rakentamisen vaatimukset löytyvät rakennusjärjestyksestä, Sysmässä ympäristönsuojelumääräyksistä. Vedenottamon suojavyöhykkeillä maalämmön rakentaminen on kielletty pohjaveden suojelemiseksi. Jos vedenottamolle ei ole määritelty suojavyöhykettä, kielto on voimassa vedenottamon tutkitulla valuma-alueella. 
 

Mistä tiedän, sijaitseeko kiinteistöni pohjavesialueella? 

Ajantasainen karttatieto pohjavesialueista löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta.
 

Kuka määrittelee, milloin talo on asuinkelvoton? 

Talon asuinkelpoisuus vaikuttaa mm. jätehuollon maksuihin. Vaikka talo olisi ollut pitkäänkin asumaton, se ei välttämättä ole asuinkelvoton. Terveydensuojeluviranomaisen määräämä käyttökielto / asumiskielto on asuinkelvottomuuden peruste (esimerkiksi hometalot). Tarvittaessa rakennuksen asuinkelpoisuuden voi arvioida myös kuntotarkastuksiin erikoistunut yritys tai rakennusvalvonta. 

Vapautusta jätehuollon perusmaksusta haetaan Päijät-Hämeen jätelautakunnalta. Ohjeet hakemiseen löydät Jätehuollon asiointi ja lomakkeet -sivulta.

Talon määritteleminen asuinkelvottomaksi ei vapauta kiinteistöverosta, vaan kiinteistöveroa maksetaan, kunnes rakennus on purettu. 

Olen havainnut jättiputkia. Mihin niistä ilmoitetaan? 

Ilmoita sijainti Heinolan kaupungin palautepalvelun kautta. Valitse palautekanavaksi Ympäristöasiat. Kirjoita havaintosi. Merkitse paikka kartalle käyttämällä kartan vasemmassa reunassa olevia työkaluja. Pelkkä kartan liikuttaminen oikeaan kohtaan ei välitä sijaintia palautteen vastaanottajalle. 
 
Paljon lisätietoa vieraslajeista ja niiden hävittämisestä on saatavana Vieraslajiportaalista.

Etusivu