Päivitetty: 25.2.2021

Kaupunki voi kehottaa siirtämään yleiselle alueelle pysäköidyn auton, mikäli lumityöt, kadun kunnossapito tai muu tapahtuma sitä edellyttää. Myös virheellisesti pysäköidystä, liikennekäytöstä poistetusta tai romuajoneuvoksi luokiteltavasta ajoneuvosta voidaan tehdä siirtokehotus. Kehotus lähetetään omistajalle postitse ja kiinnitetään ajoneuvoon. Mikäli omistaja ei ole tiedossa, kuulutetaan siirtokehotuksesta kaupungin internetsivuilla.

Omistajalla on kehotuksen saatuaan seitsemän päivää aikaa siirtää itse ajoneuvonsa. Omistajan katsotaan saaneen tiedon siirtokehotuksesta viimeistään kolme arkipäivää kirjeen leimaamisesta tai kuulutuspäivää seuraavana päivänä. Poikkeuksellisessa tai pakottavassa tilanteessa ajoneuvo voidaan siirtää myös ennakkoon ilmoittamatta. Tällainen tilanne on esimerkiksi huomattavaa haittaa aiheuttava virheellinen pysäköinti.

Mikäli ajoneuvon omistaja ei kehotuksesta huolimatta siirrä ajoneuvoaan, kaupunki siirtää ajoneuvon lähistölle tai varastoalueelle auton omistajan kustannuksella. Kustannus varastoalueelle siirrosta on 110 € ja lähisiirrosta toteutuneiden kustannusten mukaan. Varastoon siirretystä ajoneuvosta tiedotetaan kirjeitse tai kuulutuksella tilanteessa, jossa omistaja ei ole tiedossa. Varastoon siirretyn ajoneuvon varastoinnista peritään maksu ajoneuvon omistajalta, jonka tulee maksaa siirto-, varastointi- sekä mahdolliset pysäköintivirhemaksut ennen ajoneuvon luovuttamista. Mikäli omistaja ei nouda ajoneuvoaan 60 päivän kuluessa saatuaan tiedon siirrosta, siirtyy ajoneuvo kaupungin omistukseen. Varastoalueelle siirrettyä romuajoneuvoa ei luovuteta takaisin omistajalle.

Yksityiseltä alueelta ajoneuvoja siirretään vain alueen haltijan virka-apupyynnöstä. Tällöin siirron pyytäjä on vastuussa siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Etusivu