Päivitetty: 30.1.2024

Heinolan valtuusto on kokouksessaan 22.3.2021 hyväksynyt nykyiset ympäristönsuojelumääräykset. Määräykset tulivat voimaan 1.6.2021.

Alta löydät Heinolan ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut. Hartolan ja Sysmän kunnilla on omat määräykset.

Heinolan seudun uudistuvat ympäristönsuojelumääräykset

Heinolan, Hartolan, Iitin ja Sysmän kunnat valmistelevat parhaillaan kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten päivitystä.

Heinolan määräysluonnokseen toivotaan kaupunkilaisten kommentteja ja mielipiteitä 29.2.2024 mennessä. Luonnoksesta pyydetään myös lausunnot eri viranomaistahoilta ja siihen voi jättää muistutuksia. Luonnoksessa muutetut kohdat näkyy väritettyinä, punaisella poistettavat kohdat ja vihreällä lisätyt kohdat.

Etusivu