Päivitetty: 28.1.2022

Vuosien 1981 ja 2010 välisenä aikana Heinolassa lämpötilan vuosikeskiarvo oli +4,5 °C. Tuolla aikavälillä kylmin mitattu lämpötila oli -37,5 °C, joka mitattiin tammikuussa 1987. Korkein lämpötilalukema +34,9 °C puolestaan mitattiin heinäkuussa 2010.

Kylmin kuukausi oli helmikuu keskimääräisenä lämpötilanaan -7,3 °C, ja lämpimin kuukausi heinäkuu, jonka keskilämpötila 1981 – 2010 oli 17,4 °C.

Pitkällä aikavälillä Heinolassa sekä lämpötilassa että sademäärissä on havaittavissa nousua. Lämpötilan osalta nousu on varsin merkittävä, eikä lähes kymmenen prosentin nousu keskisademäärässäkään ole mitätön muutos.

Alla kuvassa Keskilämpötilat vuosiarvoina Heinolassa vuosina 1962 – 2014 (Ilmasto-opas & Ilmatieteen laitos 2015). Punainen katkoviiva kertoo lämpötilan muutoksen trendin.

Tässä kuvassa vuotuiset sademäärät Heinolassa vuosina 1962 – 2014 (Ilmasto-opas & Ilmatieteen laitos 2015). Punainen katkoviiva kertoo sademäärän muutoksen trendin.

CO2 –raportti

Suomen ympäristökeskus julkaisee tietoa kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöistä Hiilineutraali Suomi -sivustolla. Heinolan kasvihuonekaasupäästöt ovat pudonneet vuodesta 2007 noin 19 %, asukasta kohti laskettuna 12 %.

Etusivu