Päivitetty: 30.6.2022

Heinolan alueella maaperä on pääosin moreenia, ja sen lomassa on paljon kalliopaljastumia. Poikkeuksen luovat toinen Salpausselkä, joka kulkee alueen läpi Vierumäen eli Härkälän kylän kohdalla, ja Urheiluopiston kohdalla siihen yhtyvä Heinolan harju. Heinolan harju kulkee kaupungin läpi ja jatkuu Lusiin asti pohjois-eteläsuuntaisena.

Toisen Salpausselän ja Heinolan Harjun lisäksi merkittäviä harjumuodostelmia ovat Kuijärvenharju sekä Kaakonkankaan alue.

Heinolan maaperä on sopinut hyvin soranottoon, joten käytössä olevia ja suljettuja soranottoalueita on paljon.

Lisätietoja Luonnonvarat-osiossa.

Maaperän puhtaus

Geologian tutkimuskeskus toteutti Heinolassa vuonna 2013 taajama-alueiden maaperän taustapitoisuusmittauksia. Pintamaasta otettiin tuolloin yhteensä 161 maaperänäytettä, jotka edustivat erilaisia maankäyttömuotoja Heinolan keskustan ja lähiöiden taajama-alueilla sekä tulevilla rakennuspaikoilla.

Saatujen tulosten perusteella laskettiin suurimmat suositellut taustapitoisuusarvotReakSpeaker Kuuntele kuvake, joita voidaan jatkossa käyttää maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin lähtötietoina.

Pilaantuneet maa-alueet

Heinolassa on tehty mahdollisesti pilaantuneiden maiden selvitys vuonna 2003, jolloin listattiin 127 kohdetta. Pilaantuneita maita koskevan tiedon hallinta on siirtynyt valtion ympäristöhallinnon ylläpitämään MATTI-rekisteriin tämän jälkeen.

Suurin osa kohteista on sellaisia, joissa maaperän pilaantumista ei ole havaittu, mutta ne ovat päätyneet listalle, koska alueella harjoitetaan toimintaa, joka voi aiheuttaa maaperän pilaantumista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi huoltoasemat. Heinolan alueelta MATTI-rekisterissä on 128 kohdetta (MATTI v. 2015).

MATTI-rekisterin mukaan vuoden 2003 jälkeen kunnostustoimenpiteitä on suoritettu noin kahdessakymmenessä rekisterin kohteessa. Kyseisiä kohteita ei välttämättä ole ainakaan toistaiseksi kunnostettu kokonaan, mutta puhdistustoimenpiteitä on suoritettu jollakin tasolla.

Etusivu