Ilmanlaatu

Päivitetty: 3.3.2023

Heinolan ilmanlaadun yhteistarkkailu

5.1.2022 käynnistyi Heinolan ilmanlaadun yhteistarkkailun jakso, jossa ilmanlaatua mitattiin vuoden ajan Tommolassa kaupungin varikon mittauspaikalla sekä Vierumäen koulun mittauspaikalla.

Näissä mittauksissa mitattiin jatkuvatoimisesti hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja typen oksidien pitoisuuksia. Lisäksi mitattiin PAH-yhdisteiden pitoisuuksia ilmassa menetelmällä, joka perustuu näytteiden keruuseen ja laboratorioanalyysiin.

Mittausten tuloksia on nähtävissä seuraavista linkeistä (vaihda vuodeksi 2022):

Yhteistarkkailun mittaukset toteutti Ilmatieteen laitos ja sen osapuolina olivat Stora Enso Oyj:n Heinolan flutingtehdas, Heinolan kaupunki, Versowood Oy, Adven Oy, Kuusakoski Oy, Loimua Oy, Vierumäen Infra Oy ja Suomen Kuitulevy Oy.

Mittausjakson tulokset

Avoin webinaari mittaustuloksista järjestetään ma 20.3.2023 klo 13-14.30. Tilaisuus myös striimataan ja teams-linkki julkaistaan lähempänä tilaisuutta kaupungin internet- ja facebook-sivuille.

Vuoden 2022 aikana ilmanlaatu Tommolan ja Vierumäen mittauspaikoilla oli pääsääntöisesti hyvää tai tyydyttävää. Etenkin pienhiukkaspitoisuudet olivat ajoittain kohonneet kylmille pakkaspäiville tyypillisten inversiotilanteiden sekä muutaman kaukokulkeumaepisodin seurauksena.

Vierumäellä ilmansaasteiden pitoisuustasot olivat hieman alhaisempia kuin Tommolassa. Pientaloalueilla talviaikaan ilmanlaatua heikentää tyypillisesti pienpoltto. Inversiotilanteissa ilman sekoittuminen on heikkoa ja päästöt eivät pääse laimenemaan ja leviämään tehokkaasti.

Inversio on ilmakehässä tilanne, jossa lämpötila kasvaa ylemmäs mentäessä.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) mittaus

Heinolassa jatkuu edelleen kaupungin varikolla haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksien jatkuvatoiminen mittaus, jota Stora Enso Oyj teettää Aeri Oy:llä. Mittauksen tuloksia voi seurata ilmanlaatuportaalissa.

Ilmanlaatuportaali

Heinolan ilmanlaatumittausten tuloksia on nähtävissä valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalissa. Haisevien rikkiyhdisteiden mittausten tuloksia löytyy valitsemalla mittauspaikaksi Heinola Tiilitehtaankatu.

Huom: Ennen mittauspaikan tuloksiin siirtymistä ilmanlaatuportaalissa on karttanäkymän oikeasta laidasta valittava, mitä mitattavaa parametria tarkastellaan (hengitettävät hiukkaset / pienhiukkaset / typpidioksidi / haisevat rikkiyhdisteet / ilmanlaatuindeksi).

Ilmanlaatuindeksit

Mitattavien parametrien (hengitettävät hiukkaset / pienhiukkaset / typpidioksidi / haisevat rikkiyhdisteet) ilmanlaatuindeksit määritetään mittauspaikoille. Sen tarkoituksena on kuvata kansanomaisesti vallitsevaa ilmanlaatutilannetta viisiportaisella asteikolla: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono.

Aiemmat ilmanlaatumittaukset Heinolassa

Heinolan keskustassa, entisellä paikallisliikenneasemalla Torikadulla, seurattiin ilmanlaatua jatkuvatoimisin mittauksin vuosina 2002–2015. Tällöin seurattiin haisevien rikkiyhdisteiden, typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Nämä mittaukset päättyivät v. 2015 lopussa. Näistä mittaustuloksista laadittiin vuosittain yhteenveto. Katso viimeisin raportti: Heinolan ilmanlaadun tarkkailu, mittaustulokset vuodelta 2015ReakSpeaker Kuuntele kuvake. Vanhempia raportteja voi tiedustella Heinolan kaupungin ympäristönsuojelusta.

Etusivu