Ilmanlaatu

Tammikuussa on käynnistynyt Heinolan ilmanlaadun yhteistarkkailu

5.1.2022 on käynnistynyt Heinolan ilmanlaadun yhteistarkkailun jakso, jossa ilmanlaatua mitataan vuoden ajan Tommolassa kaupungin varikon mittauspaikalla sekä Vierumäen koulun mittauspaikalla.

Näissä mittauksissa mitataan jatkuvatoimisesti hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja typen oksidien pitoisuuksia. Lisäksi mitataan PAH-yhdisteiden pitoisuuksia ilmassa menetelmällä, joka perustuu näytteiden keruuseen ja laboratorioanalyysiin.

Jatkuvatoimisten mittausten tuloksia on nähtävissä seuraavista linkeistä:

Yhteistarkkailun mittaukset toteuttaa Ilmatieteen laitos ja sen osapuolina ovat Stora Enso Oyj:n Heinolan flutingtehdas, Heinolan kaupunki, Versowood Oy, Adven Oy, Kuusakoski Oy, Loimua Oy, Vierumäen Infra Oy ja Suomen Kuitulevy Oy.

Tammi–helmikuun mittausjakson tulokset

Tammi-helmikuun aikana Ilmanlaatu Tommolan ja Vierumäen mittauspaikoilla on ollut pääsääntöisesti hyvää tai tyydyttävää. Etenkin pienhiukkaspitoisuudet ovat ajoittain kohonneet kylmille pakkaspäiville tyypillisten inversiotilanteiden sekä muutaman kaukokulkeumaepisodin seurauksena.

Vierumäellä ilmansaasteiden pitoisuustasot ovat olleet hieman alhaisempia kuin Tommolassa. Pientaloalueilla talviaikaan ilmanlaatua heikentää tyypillisesti pienpoltto. Inversiotilanteissa ilman sekoittuminen on heikkoa ja päästöt eivät pääse laimenemaan ja leviämään tehokkaasti.

Inversio on ilmakehässä tilanne, jossa lämpötila kasvaa ylemmäs mentäessä.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) mittaus

Yhteistarkkailun lisäksi jatkuu edelleen kaupungin varikolla haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksien jatkuvatoiminen mittaus, jota Stora Enso Oyj teettää Aeri Oy:llä. Mittauksen tuloksia voi seurata ilmanlaatuportaalissa.

Ilmanlaatuportaali

Heinolan ilmanlaatumittausten tuloksia on nähtävissä valtakunnallisessa ilmanlaatuportaalissa. Yhteistarkkailun jatkuvatoimisten mittausten tuloksia löytyy mittauspaikan mukaan valitsemalla mittauspaikaksi Heinola Tommola tai Heinola Vierumäki. Haisevien rikkiyhdisteiden mittausten tuloksia löytyy valitsemalla mittauspaikaksi Heinola Tiilitehtaankatu.

Huom: Ennen mittauspaikan tuloksiin siirtymistä ilmanlaatuportaalissa on karttanäkymän oikeasta laidasta valittava, mitä mitattavaa parametria tarkastellaan (hengitettävät hiukkaset / pienhiukkaset / typpidioksidi / haisevat rikkiyhdisteet / ilmanlaatuindeksi).

Ilmanlaatuindeksit

Mitattavien parametrien (hengitettävät hiukkaset / pienhiukkaset / typpidioksidi / haisevat rikkiyhdisteet) ilmanlaatuindeksit määritetään mittauspaikoille. Sen tarkoituksena on kuvata kansanomaisesti vallitsevaa ilmanlaatutilannetta viisiportaisella asteikolla: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono.

Aiemmat ilmanlaatumittaukset Heinolassa

Heinolan keskustassa, entisellä paikallisliikenneasemalla Torikadulla, seurattiin ilmanlaatua jatkuvatoimisin mittauksin vuosina 2002–2015. Tällöin seurattiin haisevien rikkiyhdisteiden, typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Nämä mittaukset päättyivät v. 2015 lopussa. Näistä mittaustuloksista laadittiin vuosittain yhteenveto. Katso viimeisin raportti: Heinolan ilmanlaadun tarkkailu, mittaustulokset vuodelta 2015. Vanhempia raportteja voi tiedustella Heinolan kaupungin ympäristönsuojelusta.

Etusivu