Tytöt puutarhassa

Päivitetty: 19.2.2024

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien perustehtävistä ja sitä toteutetaan Heinolassa kaikilla toimialoilla. Kunnille annettu tehtävä käsittää hyvinvointitiedon seuraamisen, raportoinnin, tiedottamisen, tavoitteiden asettamisen ja olemassa olevien toimintaa ohjaavien ohjelmien kytkemisen osaksi tavoitteiden eteenpäin viemistä. Kuntien terveydenedistämisen aktiivisuutta seurataan valtakunnallisesti TEA-viisarin avulla.

Heinolan hyte-toimintaa johtaa kaupunginjohtajan johtoryhmä. HYTE-työn suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaa poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä. Hyte-työ kohdentuu kaikkiin ikäryhmiin. Terveydenhuoltolaki (1326/2010 §12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja päivittämään sen vuosittain. Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025ReakSpeaker Kuuntele kuvake ohjaa hytetyötä Heinolassa tämän valtuustokauden aikana. Suunnitelman toteutumista raportoidaan vuosittain hyvinvointitilinpäätöksinäReakSpeaker Kuuntele kuvake kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä.

Laaja hyvinvointikertomus 2017-2021ReakSpeaker Kuuntele kuvake on hyväksytty valtuustossa valtuustokauden päättyessä.

Hyvinvointitoimiala

 • hyvinvointijohtaja (pj.)
 • toimistosihteeri (siht.)
 • hyvinvointipäällikkö
 • virikkeellisen elämän palvelualuejohtaja
 • liikuntapalvelujohtaja
 • koulutusjohtaja
 • ikäihmisten hyvinvointiohjaaja

Tekniikkatoimiala sekä Lupa- ja valvontatoimiala

 • teknisen toimen johtaja
 • palvelupäällikkö, ruoka- ja siivouspalvelu

Elinvoimatoimiala:

 • kulttuurisihteeri
 • kaavoitusarkkitehti

Yhteiset palvelut 

 • viestinnän asiantuntija
 • kehittämis- ja valmiusasiantuntija

3. sektorin edustajat:

 • kansalaisopiston rehtori, Jyränkölä Setlementti ry
 • diakoniatyöntekijä, Heinolan seurakunta
 • eläkejärjestön edustaja

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen rakenteet Heinolassa

Hyvinvointityöryhmän rakenne

Etusivu