Tytöt puutarhassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kuntien perustehtävistä ja sitä toteutetaan Heinolassa kaikilla toimialoilla. Kunnille annettu tehtävä käsittää hyvinvointitiedon seuraamisen, raportoinnin, tiedottamisen, tavoitteiden asettamisen ja olemassa olevien toimintaa ohjaavien ohjelmien kytkemisen osaksi tavoitteiden eteenpäin viemistä. Kuntien terveydenedistämisen aktiivisuutta seurataan valtakunnallisesti TEA-viisarin avulla.

Heinolan hyte-toimintaa johtaa kaupunginjohtajan johtoryhmä. HYTE-työn suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastaa poikkihallinnollinen hyvinvointityöryhmä. Hyte-työ kohdentuu kaikkiin ikäryhmiin. Terveydenhuoltolaki (1326/2010 §12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa ja päivittämään sen vuosittain. Hyvinvointisuunnitelma ohjaa hytetyötä valtuustokauden aikana.

Laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2017-2021 on valmistunut ja pääset tutustumaan siihen vieressä olevasta linkistä. Se on menee kaikkien toimialojen lautakuntien käsiteltäväksi huhtikuussa ja kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa 2021.

Hyvinvointi:

 • hyvinvointijohtaja (pj.)
 • toimistosihteeri (siht.)
 • hyvinvointipäällikkö
 • virikkeellisen elämän palvelualuejohtaja
 • liikuntapalvelupäällikkö
 • rehtori

Sosiaali- ja terveys:

 • asiakasohjauspalveluiden hoito- ja vanhuspalveluiden palvelupäällikkö
 • perusterveydenhuollon hoitotyön palvelupäällikkö
 • aikuisten sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden palvelupäällikkö
 • terveyspalveluiden asiantuntija

Yhteiset palvelut

 • viestinnän asiantuntija

Tekniikka

 • palvelupäällikkö, ruoka- ja siivouspalvelu

Elinvoima: 

 • kulttuurisihteeri
 • kaavoitusarkkitehti

Lupa- ja valvontatoimiala:

 • ympäristöpäällikkö

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen rakenteet Heinolassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä 2021

Etusivu