Toukokuinen näkymä Kymijoelle ja rautatiesillalle

Päivitetty: 14.11.2023

Tältä sivulta löydät päätöksentekoa ohjaavat johtosäännöt ja muut ohjeistukset.

Hallintosääntö ja toimintaohjeet

Heinolan kaupungin Hallintosääntö 1.3.2023 alkaen

Hyvinvointitoimialan toimintaohje 1.8.2022 alkaen

Kaupunginhallituksen toimintaohje 1.9.2023 alkaen

Tekniikkatoimialan toimintaohje 23.11.2022 alkaen

Lupa- ja valvontatoimialan toimintaohjeet:

Rakennusvalvonnan toimintaohje 15.11.2022 alkaen

Ympäristönsuojelun toimintaohje 15.11.2022 alkaen

Ohjeita ym. päätöksentekoon

Heinolan kaupungin hankintaohjeet

Heinolan kaupungin maapoliittinen ohjelma

Heinolan kaupungin omaisuuden luovutuksen perusteet ja periaatteet

Heinolan kaupungin rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet

Heinolan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin väliaikaisrahoitusohje

Sähköisen arkistoinnin ohje 2023, KH 14.8.2023 § 160

Tonttien ja muiden rakennuspaikkojen varaus- ja luovutusehdot

Luottamushenkilötoiminta

Etusivu