Sumuinen Heinola

Päätöksenteko

Päivitetty: 3.1.2024

Heinolan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon kuuluu 43 jäsentä. Valtuuston päätöksien valmisteluista, toimeenpanosta ja valvonnasta huolehtii yhdeksänhenkinen kaupunginhallitus. Hallitus valvoo myös kaupungin etuja ja vastaa taloudenhoidosta. Kaupungin hallintoa johtaa kaupunginjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa.

Etusivu