Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Päivitetty: 16.2.2021

Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.

Kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan tällä sivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarpeen vaatiessa tai mikäli laki sitä edellyttää, ilmoitus tai kuulutus julkaistaan myös sanomalehdessä.

Etusivu