Avustukset 

Päivitetty: 23.10.2023

Avustukset Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahastosta

Asumisen lainat ja avustukset

Seurojen ja järjestöjen avustukset

Väliaikaisrahoitusta heinolalaisille yleishyödyllisille yhteisöille

Kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista väliaikaisrahoitusta heinolalaisille yleishyödyllisille yhteisöille ulkopuolisella rahoituksella (esim. EU, ELY) rahoitettavien hankkeiden toteuttamisen varmistamiseksi. Hankkeesta pitää olla myönteinen rahoituspäätös.

Etusivu