Seteleitä ja kolikoita

Päivitetty: 23.4.2024

Vuosiavustukset ovat haussa keväisin määräaikaan mennessä. Kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kulttuuri

Kulttuurijärjestöjen avustamiseen vuosittain varatut talousarviomäärärahat jaetaan heinolalaisille kulttuurijärjestöille.

Vuosiavustuksista päättää elinvoimalautakunta ja kohdeavustuksista kulttuurisihteeri.

Nuoriso

Heinolan kaupungin nuorisotoiminnan avustamisen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja nuorisolain hengen mukaisesti.

Paikallisten nuorisoyhdistysten vuosiavustuksista päättää hyvinvointilautakunta ja kohdeavustuksista palvelualuejohtaja.

Kohdeavustusta voivat hakea myös vapaat nuorten toimintaryhmät.

Liikunta

Liikuntaseurojen avustamiseen vuosittain varatut talousarviomäärärahat jaetaan liikunta- ja urheiluseuroille vuosiavustuksena ja kohdeavustuksena.

Paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen vuosiavustuksista päättää hyvinvointilautakunta ja kohdeavustuksista liikuntapalvelujohtaja.

Kohdeavustusta voivat hakea myös vapaat liikuntatoimintaa järjestävät yhteisöt.

Sosiaali- ja terveys

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain avustusta rekisteröityjen voittoa tuottamattomille järjestöille Heinolassa tapahtuvan toiminnan tukemiseen.

Avustuksilla tuettava toiminta tulee olla tavoitteellista ja tukea kaupungin strategian toteutumista.

Kylätoiminta

Heinolan kaupungin kylätoiminnan avustamisen tarkoituksena on tukea ja luoda edellytyksiä kylätoiminnan kehittämiselle ja aktivoimiselle.

Kylätoiminta-avustuksista päättää elinvoimalautakunta.

Etusivu